Safe Motion fra Pilz – Nyt sikkerhedskort til servoforstærkere

F Pmcprotego Ds Presse M 188

Ostfildern, 29/08/2008

Safe Motion fås nu fra eksperten i sikkerhed. Pilz introducerer et sikkerhedskort til servoforstærkerne PMCprotego D og integrerer dermed sikkerheden direkte i drevet. De servoforstærkere, der er udstyret med sikkerhedskortet PMCprotego S, giver en komplet, sikker drevløsning med mange sikkerhedsfunktioner: Lige fra sikre stop-funktioner over sikre bevægelsesfunktioner til sikre bremsefunktioner. Brugerne drager nytte af kortere reaktionstider, lavere omkostninger og nye muligheder for samarbejde mellem menneske og maskine. Med Safe Motion udbygger Pilz sin drevteknik yderligere og fremmer det tætte samarbejde mellem sikkerheds- og standardstyringsteknik.

I servoforstærkerne PMCprotego DS er styringslogik og bevægelsesovervågning adskilt. Bevægelsen overvåges nøjagtigt der, hvor den opstår. Det forkorter reaktionstiderne væsentligt. Dette er en afgørende faktor, især for sikkerheden i forbindelse med højdynamiske akser. Samtidig reduceres antallet af ekstra, eksterne sikkerhedskomponenter, hvilket også reducerer omkostningerne. Integrering af sikkerhed i drevet – dvs. Safe Motion – giver desuden nye perspektiver for samarbejdet mellem menneske og maskine. F.eks. kan maskiner klargøres komfortabelt ved sikker, reduceret hastighed og med åbnede beskyttelsesgitre. Denne fremgangsmåde reducerer klargøringstiden og øger den tid, maskinen står til rådighed for produktionsprocessen.

Detaljer: Sikkerhed med kun en standard-signalgiver og sikker bremsetest
Servoforstærker PMCprotego DS sørger for sikkerheden med analyse af interne systemværdier. I modsætning til andre løsninger er der ikke behov for endnu en signalgiver for at opnå SIL 2 (3), PL d (e) eller kategori 3 (4). Det gør det muligt at reducere de samlede omkostninger.

Med funktionen "Sikker bremsetest" giver sikkerhedskortet PMCprotego S mulighed for rettidigt at konstatere bremseslid. På denne måde kan dermed forbundne farer f.eks. fra hængende laster forhindres. Bremsens funktionsevne kontrolleres automatisk med regelmæssige mellemrum. Det erstatter omfattende kontroller og forebygger manglende reaktion fra bremsen i tilfælde af slid.

Åbenhed i forbindelse med motor, signalgivere og kommunikation
I forbindelse med servoforstærkerne PMCprotego DS udføres sikkerhedsfunktionernes aktivering og returmelding via sikre ind- og udgange. Dermed er der sikret åbenhed i forhold til de gængse systemer på markedet. Derudover er sikkerhedsfunktionerne uafhængige af den anvendte motor- og signalgivertype. Det giver brugerne mulighed for at udstyre deres maskine individuelt. Den ekstra indstiksplads til udvidelseskort gør det muligt at tilslutte mange gængse feltbusser ved at indsætte et optionskort. På denne måde kan der også implementeres løsninger i kombination med produkter fra tredjepartsproducenter.

Komplet automatiseringsløsning: Med kombinationen mellem drev- og sikkerhedsteknik samt det komplette udbud af serviceydelser inklusive dimensionering af drev, konstruktion af hard- og software samt idrifttagning tilbyder Pilz en komplet løsning. Takket være produkter og værktøjer, der er tilpasset hinanden, kan der f.eks. implementeres et komplet diagnosekoncept med standardsystemmeddelelser, og tidsforbruget til kurser og dokumentation reduceres.