Switches, der giver mere effektivitet i netværk – nye komponenter til Ethernet-infrastrukturen i PSS 4000

Switches til Ethernet-netværk

Ostfildern, 10/03/2010

Pilz tilbyder nu de nye infrastrukturkomponenter PSSnet S til at sætte det nye automatiseringssystem PSS 4000 i netværk via Ethernet-systemet SafetyNET p. Med disse Industrial Ethernet-switches kan netværkstopologien tilpasses fleksibelt til anlæggets layout. Som arkitektur kan der bl.a. anvendes stjerne-, træ- og ringstrukturer. Yderligere fordele er, at netværkets tilgængelighed og udstrækning kan øges.

På første udbygningstrin er der to forskellige switch-serier til rådighed, således at der kan tilsluttes udstyr til netværket:
Switchene PSSnet SLL (Switch Low Layer) egner sig til mindre netværk, mens switchene PSSnet SHL (Switch High Layer) giver mulighed for større netværk og derudover er udstyret med styringsfunktioner. Det vil sige, at de ikke kun kan konfigureres, men også giver forskellige muligheder for at øge netværkets og dermed anlæggets tilgængelighed.

Øget tilgængelighed
Her giver switchene PSSnet SHL for det første omfattende diagnosemuligheder. Hertil kommer ringredundans-mekanismen. Hvis kommunikationen afbrydes et sted i ringen, aktiveres der en alternativ kommunikationsvej via et standby-kabel, således at dataene alligevel kan videresendes inden for ringtopologien. Derudover understøtter switchene PSSnet SHL også Virtual LAN (VLAN), der muliggør logisk segmentering inden for et netværk uafhængigt af enhedernes fysiske placering. På denne måde kan den båndbredde, der er til rådighed, bedre udnyttes, og dataene fra ét VLAN kan prioriteres i forhold til dataene fra et andet VLAN. Det bevirker, at switchene kan behandle f.eks. tidskritiske styringsdata med højere prioritet end andre data.

Større og hurtigere netværk
Et netværk kan segmenteres ved hjælp af infrastrukturkomponenterne PSSnet S, hvilket øger kommunikationsydelsen. Switchene har desuden fiberoptiske porte. Med dette medie kan der etableres forbindelse mellem to switches over store afstande på mere end 30 km.
De nye komponenter PSSnet S kan ikke kun anvendes til SafetyNET p, men også til andre Ethernet-baserede kommunikationssystemer som f.eks. Profinet, Ethernet/IP og Modbus TCP.
Med PSSnet S øger Pilz også alle vores egne systemers fleksibilitet med interfaces både til SafetyNET p og til andre Ethernet-protokoller.