En diagnose til alle Pilz-styringer - det intelligente diagnosekoncept PVIS reducerer maskiners stilstandstider

PVIS-diagnosekonceptet

Ostfildern, 13/04/2006

Med det formål at reducere maskinstilstandstiderne betragteligt har Pilz udviklet det intelligente diagnosekoncept PVIS til sin styringsteknik. I tilfælde af fejl sikrer bl.a. meddelelser i klartekst med nøjagtig beskrivelse af stedet, entydigt definerede kompetencer og en integreret førstefejlsvisning en hurtig genstart af produktionen. Til visning af meddelelserne anvendes det kompakte diagnosemodul PMImicro diag. Som alternativ kan også de grafiske betjeningsterminaler PMIvisu eller en hvilken som helst Windows-baseret visualiseringsplatform samt pc'er anvendes via PVIS OPC-serveren med PVIS ActiveX.

PVIS understøtter følgende styringer fra Pilz: Sikkerhedssystemet PNOZmulti, de programmerbare styringssystemer PSS, den modulopbyggede styringsplatform PSSuniversal og det sikre bussystem SafetyBUS p.

Projekteringen af diagnosen er enkel, så PVIS også sparer tid og penge her. For de programmerbare styringssystemer PSS, det sikre bussystem SafetyBUS p samt den modulære styringsplatform PSSuniversal sker projekteringen via softwaren PSS WIN-PRO, for PNOZmulti via PNOZmulti-konfiguratoren.

Systemmeddelelser samt de fejltekster og løsningsforslag, der skal vises, forefindes allerede komplet på seks diagnosesprog. Endvidere er programmeringen af sikkerhedsfunktioner såsom nødstop og tohåndsovervågning også allerede forberedt på seks sprog, så det er muligt at foretage nødvendige tilpasninger uden store ekstraudgifter. Derudover tilbyder PVIS muligheden for at oprette diagnosen specifikt til en applikation. Operatører kan integrere deres egen knowhow som støtte til betjeningspersonalet ved afhjælpning af en fejl.

PVIS analyserer styringernes aktuelle status, identificerer den udløsende hændelse i fejltilfælde og overtager tildelingen af kompetencer, klartekstmeddelelser og løsningsforslag. "Vi går ud fra en samlet tidsbesparelse på op til 50 procent i forbindelse med genstart af en maskine", siger Jochen Streib, produktchef hos Pilz. Anvendelsen af en OPC-server indebærer endvidere den fordel, at der ikke blot kan trækkes diagnoseoplysninger fra den, men at det også er muligt at få adgang til hele indholdet i styringerne med henblik på procesvisualiseringen.