Nu foreligger det endelige udkast til ISO 14119 Ny standard for tvangskoblingsanordninger

Den berøringsfrit fungerende sikkerhedsafbryder PSENcode fra Pilz opfylder kravene i den nye standard EN ISO 14119.

Ostfildern, 05/06/2013

Aktuelt har den ansvarlige ISO-arbejdsgruppe vedtaget det endelige udkast til den nye standard ISO 14119 "Maskinsikkerhed – Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger". Den nye standard definerer principper for udformning og valg af beskyttelsesdørssystemer.

Sammenlignet med den hidtil gældende standard EN 1088 omfatter ISO 14119 yderligere teknologier som RFID og elektromagnetisk fungerende tilholdere, klassificerer låsekontakter og giver en klarere regulering af kravene til indbygning af beskyttelsesanordninger. Disse reguleringer har især betydning i forbindelse med beskyttelse mod manipulation af beskyttelsesanordninger.

ISO 14119 erstatter alle nationale standarder inden for dette område og kommer til at gælde globalt. Dvs. at den også formelt betyder et stort skridt fremad: Hvor den gamle standard var rent europæisk, udgives den nye standard af ISO. Efter vedtagelsen af det endelige udkast forventes ISO's og CEN's godkendelse i andet kvartal 2013. EN 1088 vil dermed blive afløst af ISO 14119 medio 2013 med en overgangsperiode på 18 måneder.

"Maskinproducenter får fordele, når de med det samme sørger for overensstemmelse med den nye ISO 14119 ved konstruktion af beskyttelsesdørssystemer. Det foreliggende endelige udkast er allerede nu et pålideligt grundlag", forklarer Thomas Kramer-Wolf, fagmedarbejder for standarder hos Pilz GmbH & Co. KG. Automatiseringsvirksomheden har deltaget i udarbejdelsen af udkast til standarden.

Pilz opfylder med sine sikkerhedsafbrydere og sikre beskyttelsesdørssystemer kravene i den nye standard. På denne måde hjælper virksomheden de konstruktører, som udvikler fremtidssikrede beskyttelsesanordninger, der er i overensstemmelse med standarden.