Beregning af sikkerhedsfunktioner på den nemme måde - Ny version af Safety Calculator PAScal muliggør import af biblioteker i Sistemaformat

Safety Calculator PAScal til beregning af komplekse sikkerhedsfunktioner

Ostfildern, 29/07/2010

Det er ikke alle, der er matematiske genier. Derfor gælder det om at forenkle den komplekse beregning af sikkerhedsfunktioner i henhold til EN ISO 13849-1 eller EN/IEC 62061 så meget som muligt. Derfor har Pilz endnu en gang forbedret sit softwareværktøj PAScal, der kan anvendes til at verificere maskiners funktionelle sikkerhed. Den nye version v1.5.0 er med sine forbedrede biblioteker, hvori de sikkerhedstekniske data for alle Pilz-produkter er gemt, tilpasset endnu mere til praksis. Desuden muliggør den import af biblioteker fra andre producenter i Sistemaformat, den tilsvarende softwareassistent fra IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

Dermed kan PAScal også bruges let og hurtigt til flere forskellige producenter. Biblioteker i PAScal kan automatisk opdateres fra Internettet.
For at understøtte maskinkonstruktører optimalt, er den interne datastruktur i PAScal også blevet tilpasset.

Således kan der for hver komponent registreres flere dataposter for forskellige driftstyper, og en opdeling i forskellige biblioteksposter bliver dermed overflødig. Med versionsafhængige dataposter kan der registreres komponenter, hvis ydelsesdata varierer i løbet af deres livscyklus. Endvidere kan der, alene med henblik på dokumentation, også integreres komponenter med generel fejludelukkelse. Endelig er det muligt efter ønske at gemme komponenter enten med de for EN ISO 13849-1 eller for EN/IEC 62061 nødvendige værdier.

Gennemprøvet i praksis

Forskellige egenskaber og funktioner bidrager til et hurtigt arbejde.
Betjeningen af PAScal sker for størstedelens vedkommende grafisk og er dermed intuitiv og enkel. En automatisk kontrol sikrer, at der også for afsluttede projekters vedkommende tages højde for eventuelle ændringer i biblioteksposter eller for nye biblioteker. Den normalt meget omfattende rapport fremstår med PAScal kompakt og overskuelig. For at sikre en høj betjeningskomfort kan der helt ind i bibliotekerne i Safety Calculator vælges mellem seks sprog. Pilz er altid klar til at besvare spørgsmål fra brugerne.

Regning uden hovedbrud

Safety Calculator PAScal beregner det opnåelige PL (Performance Level) eller SIL (Safety Integrity Level) for sikkerhedsfunktioner i maskiner og anlæg afhængigt af de anvendte komponenter. Resultatet verificeres med det nødvendige PL i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL i henhold til EN/IEC 62061. Af den grafiske fremstilling af resultaterne fremgår det tydeligt, på hvilke steder og hvor godt det nødvendige sikkerhedsniveau kan opnås med hvilke komponenter, eller hvor forbedringer er påkrævede.