Forenklet elektrisk sikkerhed – De nye PMDsigma-overvågningsmoduler gør overvågningen meget enklere

PMDsigma s10

Ostfildern, 16/04/2008

Den nye generation af elektroniske PMDsigma-overvågningsmoduler fra Pilz overvåger værdier som f.eks. spænding, strøm, temperatur og fasefølge. Det nye ved PMDsigma er muligheden for helt enkelt at indstille værdierne på en drejeknap og gemme dem på et chipkort. Dermed kan data fleksibelt overføres til flere moduler. Et klartekst-display understøtter parametreringen og giver samtidig en komfortabel diagnose. Det første modul i PMDsigma-produktserien overvåger den aktive effekt. Dermed har man et tidligt advarselssystem, der advarer om farlige tilstande i anlægget uden behov for ekstra sensorer.

Det kompakte modul PMD s10 giver ud over den aktive effekt oplysninger om belastningen af motoren. Det overvåger omkoblingsgrænserne og udlæser samtidig en analog spændings- eller strømværdi, der er proportional med den aktive effekt. Det muliggør en overvågning af under- eller overbelastningsgrænser via analogsignal (PLC) eller via et allerede integreret relæ.

Enkel overvågning af den aktive effekt
Motorer med en effekt på op til 11 KW kan overvåges direkte og større motorer kan overvåges via strømtransformer. Der er samtidig mulighed for motorspændinger op til 550 V. PMD s10 kan bearbejde frekvenser fra 0 Hz til 1000 Hz. Det gør det meget fleksibelt og velegnet til jævn- og vekselstrømsmotorer samt til frekvensregulerede drev. Motorstart samt korte effektudsving kan skjules, således at høje startstrømme ikke påvirker modulet.
Topværdier under driften kan gemmes og kaldes frem igen via displayet. I løbende drift viser modulet aktuelle værdier som f.eks. det aktuelle effektforbrug. En integreret driftstime- og omkoblingscyklus-tæller muliggør forebyggende vedligeholdelse, der afkorter reparations- og stilstandstider.

Økonomisk, tidligt advarselssystem
Med PMD s10 kan brugere implementere et tidligt advarselssystem til farlige tilstande i anlægget uden ekstra sensorer. Sliddet på mekaniske dele som f.eks. lejer eller tilstopning af filtre kan registreres, før delene svigter. På denne måde kan dyre mekaniske skader, stilstand samt personfare forhindres. Der findes forskellige eksempler på overvågning af den aktive effekt med PMDsigma: Regulering af børsternes tryk i vaskeanlæg, overvågning af værktøj og transportbånd for slid og ved sidstnævnte også overvågning af blokering samt kontrol af sigter og ventilatorer for tilsmudsning.