Anvendelsesområdet udvides - I/O-platform til sikkerheds- og styringsteknik nu med analoge moduler

PSSuniversal

Ostfildern, 19/10/2005

Pilz tilbyder nu også analoge I/O-moduler til overførsel af processignaler til den decentrale styringsplatform PSSuniversal. Dermed udvides anvendelsesspekteret, og også brancher som halvlederindustrien eller brænderteknik kan drage nytte af fordelene ved PSSuniversal. Sammen med den fleksible opbygning bidrager den fysikalske blanding men alligevel logiske adskillelse af sikkerheds- og standardstyringsfunktionerne til økonomisk realisering af applikationer.

For at kunne indlæse analoge processignaler fra eksempelvis temperaturgivere og niveausensorer i styringsprocessen understøtter PSSuniversal fremover en stor båndbredde af analoge interfaces. Til disse hører standardind- og udgange til analoge strøm- og spændingssignaler som inkrementalrotations-encodere og SSI- (Synchronous Serial Interface)-formater.

Den blandede opbygning af styringsplatformen udmønter sig i tydelige besparelser allerede i planlægningsfasen af brugerprojekter. Disse er i første række resultatet af, at enhver form for tværgående ledningsføring bortfalder, og at der skal bruges færre komponenter. Andre udgifter i forbindelse med installation, programmering og service kan ligeledes reduceres betydeligt. Forenklingen af interfaces reducerer også den samlede arkitekturs kompleksitet. Trods den blandede opbygning af standard- og sikkerhedsfunktioner blev der lagt stor vægt på anerkendte principper for en drift uden tilbagemelding ved systemdesignet af PSSuniversal.

Med frigivelsen af konceptet har arbejdsgiveransvarsforsikringsforbundet for maskinbygning og metal BG FA MHHW bekræftet, at systemet PSSuniversal lever op til de internationale sikkerhedstekniske krav. Der blev testet på grundlag af DIN EN 954-1 (kategori 4); DIN EN 61508 (SIL 3) og prEN 13849-1 (Performance Level e).