Automatiseringssystem klart til start - PSS4000 er godkendt af TÜV

PSS4000 godkendt af TÜV

Ostfildern, 12/11/2009

Det nye automatiseringssystem PSS4000 er testet med succes: Systemets hardware samt den tilhørende softwareplatform PAS4000 er netop blevet sikkerhedsgodkendt af TÜV SÜD. Dermed bekræftes det, at de sikkerhedsmekanismer, som blev defineret i den allerede tildelte konceptgodkendelse, fungerer pålideligt.

For at nå dette mål er alle systemkomponenters funktion og samspil, lige fra I/O-modulet til programmerings- og konfigurationssoftwaren, blevet nøje undersøgt, både af Pilz, under den igangværende udvikling, og af uafhængige testere ved regelmæssige audits.

Det nye automatiseringssystems hard- og softwareplatform er nøje tilpasset hinanden. Begge dele er produkter, der er selvstændigt udviklet af Pilz. På denne måde sikres det, at de høje krav om kompatibilitet gennem hele systemet og et let håndterbart samspil mellem standard- og sikkerhedsfunktioner kan implementeres. 

Styringerne PSSuniversal PLC til standard- og sikkerhedsopgaver, der nu er til rådighed, forenkler decentraliseringen af styringsfunktioner og dermed modulopbygningen af maskiner, når de kombineres i netværk via det effektive Ethernet-System SafetyNET p. Alle følere og aktuatorer tilsluttes via den decentrale I/O-platform PSSuniversal.

Med den opnåede godkendelse hos TÜV SÜD kan alle i industrien nu anvende automatiseringssystemet PSS4000 og SafetyNET p.

Automatiseringssystemet PSS4000 er konstrueret til alle automatiseringsopgaver: Lige fra maskinstyring over sikkerhedsteknik til Motion Control inklusive diagnose og visualisering. Den tilhørende softwareplatform PAS4000 yder et væsentligt bidrag til at reducere tidsforbrug og omkostninger til teknik.

Automatiseringssystemet PSS4000 er konstrueret til alle automatiseringsopgaver: Lige fra maskinstyring over sikkerhedsteknik til Motion Control inklusive diagnose og visualisering. Den innovative softwareplatform PAS4000 hjælper her med at reducere tidsforbrug og omkostninger til teknik. Den giver også brugerne mulighed for at beholde det centrale overblik over decentrale, spredte styringsstrukturer.