Baggrundsoplysninger til det årlige pressemøde i 2013

Når planerne er færdige, opstår der et nyt produktions- og logistikcentrum i Ostfildern.

Ostfildern, 13/05/2013

I 1948, for 65 år siden, grundlagde Hermann Pilz virksomheden som glaspusteri for medicinsk-tekniske apparater i Esslingen. Hans søn Peter Pilz videreudviklede den i 60'erne til udbyder af elektroniske kontrol- og overvågningsenheder samt programmerbare logiske styringer. I dag kan Pilz sige om sig selv, at familievirksomheden er teknologisk førende inden for automatiseringsteknik.

Renate Pilz

Pilz – ambassadør for sikkerhed

I 1948, for 65 år siden, grundlagde Hermann Pilz virksomheden som glaspusteri for medicinsk-tekniske apparater i Esslingen. Hans søn Peter Pilz videreudviklede den i 60'erne til udbyder af elektroniske kontrol- og overvågningsenheder samt programmerbare logiske styringer. I dag kan Pilz sige om sig selv, at familievirksomheden er teknologisk førende inden for automatiseringsteknik.

Ud fra kernekompetencen sikkerhed tilbyder Pilz en komplet portefølje af sensorer, styringer og drevteknik til al automatiseringsteknik. Programmet afrundes af serviceydelser: Virksomheden hjælper med rådgivning, udvikling og undervisning gennem en maskines komplette livscyklus.

Inden for industriel automatisering sørger løsninger fra Pilz for, at medarbejdere kan arbejde sikkert ved presser, at mennesker og robotter ikke går i vejen for hinanden inden for bilproduktion, og at maskiner standser i nødstilfælde eller skifter til en sikker tilstand.

Derudover anvendes teknik og knowhow fra Pilz også i anlæg, der er en del af mange menneskers hverdag. Automatiseringsekspertens løsninger sørger for, at bagagetransportanlæg i lufthavne kører farefrit, teaterkulisser bevæger sig planmæssigt, tov- og rutsjebaner er sikkert undervejs, vindenergianlæg producerer strøm sikkert, pålideligt og rent, og trafikanter uden fare kan passere jernbaneoverskæringer. Prominente referencer er det store pariserhjul i Wiener Prater, London Eye, tovbanen på Sukkertoppen i Rio de Janeiro, bagagetransportanlæggene i lufthavnen Incheon i Korea og Europas største hævebro i den franske by Brest.

Energieffektive og økologisk ansvarlige aktiviteter er en del af virksomhedsstrategien og udleves over hele verden af over 1.700 medarbejdere. Det er Pilz' erklærede mål at udvikle miljøvenlige produkter ved at bruge økologiske materialer og udvikle energibesparende teknologier. Således udmærker Peter Pilz Technologiezentrum i Ostfildern sig f.eks. ved en innovativ og miljøvenlig bygningsteknik. Automatiseringsvirksomheden mærker ekstra energibesparende produkter med seglet "energy saving by Pilz". Det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 forbruger f.eks. op til 80 % mindre energi end lignende produkter.

  

Susanne Kunschert

2012: Vækst over gennemsnittet

Efter store stigninger i omsætningen på 42 procent (2010) og 27 procent (2011) har virksomhedsgruppen under Pilz GmbH & Co. KG med hovedafdeling i Ostfildern ved Stuttgart haft en mere moderat omsætningsstigning i det forgangne regnskabsår: I 2012 opnåede udbyderen af automatiseringsløsninger en omsætning på 227 mio. euro. Det var en vækst på seks procent i forhold til året før. På trods af en usikker verdenskonjunktur og euro-krisen kunne den familieejede virksomhed fortsætte sin vækstkurs.

Pilz forblev også i 2012 væsentligt over branchens gennemsnit: Ifølge oplysninger fra elektronik-fagforbundet ZVEI var stigningen i omsætning inden for området elektrisk automatiseringsteknik i Tyskland på 1,4 procent i 2012.

Investeringer på rekordniveau

Overskud geninvesteres hos Pilz for at kunne fortsætte væksten. Den ejerledede virksomhed investerede i 2012 over 14 millioner euro. Investeringerne gik bl.a. til den videre udbygning af produktionen i afdelingerne Betschdorf og Ostfildern samt til nye firmabygninger i datterselskaberne i Storbritannien og Holland. I de kommende måneder fokuseres der på de nye produktionssteder i Kina samt på hovedafdelingen i Ostfildern. Når planerne er færdige, startes der allerede i de følgende måneder med bygningen af det nye produktions- og logistikcentrum i Ostfildern. Det er planen, at bygningen af produktionsstedet i Kina skal starte i 2014. Herfra vil virksomheden fremover kunne levere endnu hurtigere til kunderne i Asien.

Antallet af medarbejdere steget betydeligt

Antallet af medarbejdere i Pilz-gruppen steg betydeligt i 2012. Det steg på verdensplan med over 12 procent til 1684 (skæringsdato 31.12.2012). I Tyskland var der den 31.12.2012 i alt beskæftiget 840 medarbejdere, heraf 30 lærlinge. Pilz dækker en del af behovet for faglært arbejdskraft med egne uddannelsesaktiviteter. I de senere år har alle lærlinge fået arbejde hos Pilz. Indtil nu har Pilz kunnet besætte sine stillinger med kvalificerede ansøgere. Det har de øgede rekrutteringsaktiviteter også bidraget til. Pilz har dog hos de nytilkomne på arbejdsmarkedet lagt mærke til, at ansøgernes kvalitet er gået tilbage, og at lærlingene kræver en mere intensiv, personlig vejledning.

Ligesom året før gik 33 procent af udgifterne til forskning og udvikling. Det er et bevis for den traditionelt vigtige rolle, som forskning og udvikling spiller i virksomheden. I forhold til omsætningen investerede Pilz 15 procent i forskning og udvikling og ligger dermed klart over gennemsnittet for producerende virksomheder.

I 2013 regner virksomheden fortsat med en moderat vækst. Forventningerne til konjunkturerne er meget moderate. Men virksomhedens ledelse har tiltro til, at det alligevel lykkes Pilz at udnytte de chancer, der trods alt byder sig på de internationale markeder.

Vækst som udfordring

Styring af vækst er for Pilz en af de store udfordringer i den kommende tid: På trods af usikre økonomiske forhold udnytter den familieejede virksomhed altid virksomhedens succes til at videreudvikle sig. Pilz er vokset kraftigt i årene siden den økonomiske krise i 2008/2009. Siden 2009 er omsætningen steget med over 45 procent og antallet af medarbejdere med 22 procent. Det er lykkedes for Pilz at mestre denne vækst på en kontrolleret måde. Pilz satser i sin strategi på fire faktorer: Vækst kræver tid, strukturer, uafhængighed og internationalitet.

Vækst kræver tid: Virksomheden Pilz er indrettet på langsigtet succes. Kompetencer og kapaciteter inden for udvikling og produktion opbygges internt og dermed vedvarende. Strategien består i at gribe innovative ideer og anvende dem på langt sigt, uanset hvordan de økonomiske forhold ser ud.

Vækst kræver strukturer: Manglende strukturer koster penge og kraft. Med en økonomisk plan, et produktroadmap og det egenudviklede Pilz-process management-system anvender Pilz værktøjer, der giver gennemsigtighed og fungerer som ledetråd for hele virksomheden i dens daglige arbejde. Pilz har siden 1994 været certificeret i henhold til DIN EN ISO 9001.

Vækst kræver uafhængighed: Som uafhængig, ejerledet virksomhed kan Pilz tilpasse sig et langt perspektiv. Et succesrigt udtryk for dette er en afbalanceret produktportefølje: Produkter, der er etableret på markedet, og som efterspørges kraftigt af kunderne, suppleres med nye, lovende produkter, der betyder et teknologisk fremskridt. Det er et vigtigt mål for virksomheden at bevare uafhængigheden.

Vækst kræver internationalitet: Pilz har siden 60'erne ikke kun opbygget et globalt salgs-, men også et kompetencenetværk. Pilz International Service Group med hovedkvarter i Irland koordinerer internationale projekter som f.eks. certificering af anlæg hos store producenter fra konsumvareindustrien. Pilz kan anvende lokal viden og arbejde på tværs af grænserne. Denne evne er en fordel for Pilz og gør virksomheden til partner for mange internationalt udbredte storkoncerner.

 

Renate Pilz

Pilz internationalt: Udnyt chancerne

Den familieejede virksomhed opnåede i 2012 omtrent 2/3 af sin omsætning (67,8 procent) gennem eksport. Nordamerika, Kina og Japan samt de europæiske nabolande var fortsat vigtige markeder for Pilz. Eurokrisen har ikke påvirket forretningerne med det europæiske udland: Andelen af omsætningen forblev sidste år den samme for både lande i og uden for EU. Blandt de datterselskaber, der opnåede tocifrede vækstrater i omsætningen, er også lande i EU. Pilz er med sin portefølje i stand til også at hævde sig i lande med vanskelige økonomiske forhold.

Den vanskelige økonomiske situation bremser ganske vist investeringerne i nye maskiner. Men samtidig stiger efterspørgslen efter automatiseringsløsninger, hvormed effektivitet og sikkerhed for eksisterende maskiner og anlæg kan øges.  

Virksomheden understreger sin internationalitet med etableringen af tre nye datterselskaber i Asien, Østeuropa og Nordamerika i 2013. Pilz er dermed aktiv på alle kontinenter med 31 datterselskaber og 17 handelspartnere. Pilz vil i de kommende år udbygge sin globale tilstedeværelse ved at etablere nye datterselskaber. Et vigtigt mål er på langt sigt at overføre viden til nye lande.

Maskinsikkerhed som verdensomspændende udfordring

Selv om beskyttelsesmålet "sikker arbejdsplads" burde være det samme over hele verden, er situationen meget forskellig i de enkelte lande. For at opnå målet i de forskellige lande skal der opbygges viden om maskinsikkerhed og pustes liv i sikkerhedskulturen. Det gælder især for de fremadstræbende BRIC-lande – dvs. Brasilien, Rusland, Indien og Kina. I en globaliseret verden er der ingen mening i, at medarbejdere i Asien eller Sydamerika skal beskyttes dårligere end deres kolleger i Europa eller USA.

For Pilz betyder det fortsat aktivitet som ambassadør for sikkerhed for at yde et bidrag til opbygningen af viden og en ny sikkerhedskultur. Det gør Pilz f.eks. ved aktivt at arbejde i forskellige standardiseringsfora i lande som Indien, Kina og Rusland.

CMSE: "Kørekort" til maskinsikkerhed

Love, standarder og direktiver er altså ikke nok. Ingeniører har behov for den nødvendige kompetence og en dybere forståelse for at kunne implementere maskinsikkerhed i overensstemmelse med direktiver og standarder. Emnet arbejdssikkerhed behandles imidlertid ofte slet ikke eller kun meget kort på uddannelser inden for maskinbyggeri eller elektroteknik. Ingeniører kan ofte kun erhverve sig den nødvendige viden gennem egne praktiske erfaringer. Derfor har Pilz sammen med TÜV Nord Cert startet uddannelsesprogrammet CMSE ® – Certified Machinery Safety Expert. Dermed sætter de to virksomheder standarden for en international, certificeret uddannelse inden for maskinsikkerhed. En sådan har der ikke været før.

 

Susanne Kunschert

Industrie 4.0: Pilz medvirker til udformning af industriens fremtid

Medarbejdere fra Pilz har i mange år arbejdet i forskellige internationale standardiseringsfora og arbejdsgrupper og medvirker aktivt til udformning af nye standarder. Det strækker sig helt til makroøkonomiske problemstillinger: Susanne Kunschert er personligt blevet indkaldt til forskningsunionen af den tyske regering. Forskningsunionen er den centrale innovationspolitiske rådgivende arbejdsgruppe under Tysklands regering, der implementerer og videreudvikler hightech-strategien. Susanne Kunschert er blevet bedt om i denne arbejdsgruppe at bidrage med de innovative små og mellemstore virksomheders perspektiver. Som medlem af initiativtagergruppen Sikkerhed har den administrerende direktør for og medejer af Pilz beskæftiget sig med effektiv beskyttelse af kommunikationsnet og udvikling af Tyskland som førende marked for sikkerhedsteknologi. I arbejdsgrupper udarbejder forskningsunionen fremtidsprojekter for de identificerede behovsområder. Et af de vigtigste er Industrie 4.0.

Fremtidsprojektet Industrie 4.0 har til formål at sikre tysk industris konkurrenceevne. Det drejer sig om at anvende internet-teknologier i produktionsprocesser, så der kan produceres mere fleksibelt og effektivt.

Nye udfordringer for sikkerheden

Med den tiltagende sammenkædning af maskiner møder to verdener hinanden i forbindelse med emnet sikkerhed: Automatiseringsverdenen smelter sammen med IT-verdenen. De forskellige synsvinkler på emnet sikkerhed adskiller sig klart: De internationalt anvendte begreber "Safety" for maskinsikkerhed og "Security" for IT- og datasikkerhed hjælper med den grundlæggende differentiering. Men udfordringen består i at standardisere kravene fra de to verdener til passende og praktisk anvendelige løsninger for at opnå færre stilstandsperioder. Området sikkerhed udmærker sig allerede ved stor investeringssikkerhed og retssikkerhed. Det skyldes også reguleringen i form af normer og standarder. Inden for dette område kan Security stadig lære en del.

De nye mål for beskyttelse omfatter f.eks. beskyttelse af produktionsdata, produkt- og kopibeskyttelse, beskyttelse af knowhow, adgangsbeskyttelse, integritetsbeskyttelse, fjernservice.

Ved at medvirke i initiativtagergruppen Sikkerhed under den tyske forskningsunion bidrager Pilz til, at sikkerhed især i fremtidsprojektet Industrie 4.0 anerkendes som en succeskritisk faktor. Pilz arbejder for, at sikkerhed betragtes som en helhed i begge sine former "Safety" og "Security". Vi ønsker at fremme dette vigtige arbejde med vores erfaring inden for områderne maskinsikkerhed og automatisering.

Pilz har i de seneste måneder i forskellige projekter aktivt understøttet arbejdet i den nyoprettede afdeling Industrie 4.0 under fagforbundene BITKOM, ZVEI og VDMA og har medvirket ved udarbejdelsen af anbefalingerne af aktiviteter. Disse blev overgivet til forbundsregeringen på Hannover-messen.


Renate Pilz

Produkter for fremtiden

Med sin portefølje giver Pilz allerede i dag gode svar på fremtidens spørgsmål. Det står automatiseringssystemet PSS 4000 som repræsentant for. Dermed anvender Pilz konsekvent en modulær og distribuerbar tilgangsvinkel. Den gør det muligt at udnytte fordelene ved en decentral styringsstruktur uden samtidig at skulle affinde sig med den øgede kompleksitet, der normalt følger med ved en fordeling af programmerne på forskellige styringer.

Den centrale idé med PSS 4000 er sammensmeltningen af standardautomatisering og sikkerhed. Proces- og styringsdata, sikkerhedsdata og diagnoseinformationer udveksles og synkroniseres via Ethernet. I stedet for en central styring har brugeren et brugerprogram til rådighed, hvormed alle deltagere i netværket konfigureres, programmeres og diagnosticeres. Automatiseringssystemet PSS 4000 anvendes allerede i dag i mange projekter, lige fra klassiske industriapplikationer inden for emballering og bilindustri til brancheapplikationer i mineindustri, vindenergi og jernbaneteknik

I fremtiden overtager intelligente sensorer og aktuatorer i distribuerede systemer i stadig stigende grad styringers funktioner. Målet er en forbedret interaktion mellem maskinmoduler og mellem mennesker og maskiner. Pilz markerer også med intelligente kamerasystemer til tredimensionel sikker områdeovervågning og kamerabaserede beskyttelses- og målesystemer vejen i denne retning.