Diskussion om forlængelse af overgangsfristen for EN 954-1 skaber usikkerhed – Pilz er som producent forberedt på EN ISO 13849-1

Pilz er forberedt på nye standarder

Ostfildern, 26/10/2009

Annonceringen fra Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) om, at overgangsfristen for EN 954-1, der skulle slutte i år, er blevet forlænget til 29.12.2012, har skabt stor forvirring i maskin- og anlægsbranchen. Det er en udtalelse, der ikke har kunnet bekræftes, fordi Europa-Kommissionen, som skal godkende ændringen, først træffer sin beslutning i begyndelsen af december. Formodningsvirkningen i henhold til EN 954-1 slutter således indtil videre som planlagt den 29.12.2009. Pilz anbefaler som sikkerhedsekspert inden for automation maskinproducenter og -brugere ikke at spekulere i en forlængelse af EN 954-1, men at anvende EN ISO 13849-1 og EN/IEC 62061 som efterfølgende standarder så tidligt som muligt.

Det nye maskindirektiv er ikke omfattet af denne diskussion. Det træder i kraft den 29.12.2009 i alle EU's 27 medlemslande.

CEN bad EU-kommissionen om en forlængelse af formodningsvirkningen for overensstemmelse med EN 954-1 med yderligere tre år. En forlængelse ville betyde, at formodningen om overensstemmelse ville gælde indtil 29.12.2012 for både EN 954-1 og for EN ISO 13849-1 samt EN/IEC 62061. EU-kommissionen rådfører sig med Machinery Working Group og forskellige eksperter på sit næste møde den 7. og 8. december 2009 og træffer derefter en beslutning. Indtil dette tidspunkt gælder det fortsat for maskinproducenter og -brugere, at EN 954-1 fra den 29.12.2009 ikke længere er harmoniseret under det nye maskindirektiv, og at kun de efterfølgende standarder EN ISO 13849-1 og EN/IEC 62061 udløser formodningsvirkningen.

Pilz er forberedt på nye standarder

Pilz har som ekspert i sikker automation allerede certificeret alle produkter i henhold til EN ISO 13849-1 og EN/IEC 62061 og også indrettet sit udbud af serviceydelser, så det passer til alle områder inden for maskinsikkerhed. Dermed kommer Pilz alle de konstruktører i møde, som ønsker at anvende EN ISO 13849-1 og EN/IEC 62061 i god tid.

Samtidig understøtter Pilz fortsat de konstruktører, der konstruerer maskiner i overensstemmelse med EN 954-1, med produkter, serviceydelser og teknisk support, så længe denne standard er gyldig.

De nye standarder skal stadig fremmes

Da de nye standarder EN ISO 13849-1 og EN/IEC 62061 afspejler den aktuelle tekniske udvikling inden for sikkerhedsdesign af maskiner, vil Pilz fortsat samarbejde med standardiseringskomitéer, maskinproducenter og andre interesserepræsentanter om at sikre, at maskinkonstruktører så tidligt som muligt kan opnå overensstemmelse med de nye standarder.

Derudover vil Pilz også støtte den fortsatte harmonisering af standarder, som udføres af både ISO- og IEC-komitéer, for at sikre, at automatiseringsprojekter på den ene side kan implementeres med den maksimale grad af sikkerhed og på den anden side med så lidt besvær som muligt for industrien.