Nyt Profinet-interface er overbevisende - Decentralt I/O-system fra Pilz taget i brug i bilindustrien

PSSuniversal med Profinet-opkobling

Ostfildern, 25/05/2009

Pilz GmbH og Co. KG, der ligger i Ostfildern, udstyrer med omgående virkning som eneleverandør bilproducenten BMW med den decentrale I/O-periferi i henhold til kapslingsklasse IP20. Fremover vil bilkoncernen anvende det decentrale I/O-system PSSuniversal over hele verden. Forudsætningen for dette var udviklingen af et nyt hovedmodul med Profinet-brugergrænseflade, som skete i tæt samarbejde med BMW. Denne styringsløsning var overbevisende både i teknisk og økonomisk henseende.

Ved hjælp af den skræddersyede og certificerede Profinet-brugergrænseflade kan det decentrale I/O-system PSSuniversal integreres fuldstændigt og sikkert i bestående eller nye anlægsstrukturer. "Åbenheden i styringsløsninger opfatter vi ikke kun som en investeringsbeskyttelse. Vi vil snarere give brugere muligheden for at vælge den løsning, der er optimal for deres projekt", siger Albrecht Feucht, Key Account Automotive hos Pilz.

Åbne systemer fremmer konkurrencen

De tyske bilproducenter har ganske vist inden for rammerne af AIDA (Automation Initiative of German Domestic Automobile Manufacturers) besluttet sig for Profinet som fælles kommunikationsmedium, men med hensyn til den tilknyttede styringsløsning skal der ifølge AIDA være sikret konkurrence.

Forud for beslutningen om at vælge Pilz havde eksperterne hos BMW foretaget en omfattende evaluering af markedet og de produkter, der findes. Ud over åbenheden i forhold til Profinet var systemets økonomi og tilknytning af standardstyrings- og sikkerhedsopgaver andre vigtige kriterier. I løbet af den toårige udviklingsperiode gjorde det intensive samarbejde og den kontinuerlige koordinering med BMW det muligt at bringe et brugervenligt system på markedet, der levede fuldt op til kravene.

Enkel håndtering af systemet

Et væsentligt punkt, der adskiller systemet fra eksisterende løsninger, er det integrerede sikkerhedsprincip i PSSuniversal.

Det er udelukkende styringssystemets hovedmodul, der repræsenterer den sikkerhedsrelaterede deltager, således at brugere kun skal foretage de nødvendige indstillinger på dette centrale sted. Den omstændelige tildeling af flere subadresser bortfalder. Samtidig udnyttes på denne måde alle sikkerhedsrelaterede adresser på Profinet-Master optimalt.

Det reducerer ikke blot det administrative arbejde med tildeling af sikre adresseområder, men sænker også omkostningerne, da der kan spares hardware, fordi sikkerhedsteknikken udelukkende er koncentreret i hovedmodulet.

De første projekter med det decentrale I/O-system PSSuniversal fra Pilz med Profinet-opkobling implementeres på BMW-fabrikkerne i Regensburg, München og Leipzig.