Nu kan du bestille Pilz-produkter online - Ny e-shop til direkte indkøb

Nu er Pilz-produkter online

Ostfildern, 13/07/2009

Produkter fra Pilz kan fra nu af bestilles endnu enklere og endnu hurtigere: Med den nye Pilz e-shop kan du bestille sikkert via firmaets hjemmeside og straks få oplysninger om levering – worldwide. For at gøre det personlige indkøb på internettet endnu mere bekvemt, har kunden til enhver tid adgang til sin individuelle ordrehistorik. Individuelle kundepriser og -betingelser er en selvfølgelighed. Kunden får også oplysninger om relevant produkttilbehør.

Ved hjælp af en sikker registrering kan kunden kontrollere og vedligeholde personlige data. Hurtigindtastningen af bestillingen kan ændres: På den måde bliver bestillingsproceduren endnu mere bekvem. Endvidere modtager kunden straks pålidelige oplysninger om leveringen.

Med Pilz e-shop har du en global, bekvem mulighed for direkte indkøb af alle produkter i Pilz's produktprogram. Internetbestilling gør det muligt at få oplysninger om og købe produkter 24 timer i døgnet. Her er individuelle kundepriser og -betingelser en selvfølgelighed. Levering sker til enhver ønsket adresse. Når bestillingen er afsluttet, er der også mulighed for at eks- eller importere sin egen indkøbskurv. På den måde er kunden altid opdateret om sine aktuelle leveringsdata.

Uanset om der er tale om volumen- eller enkeltbestilling, kan du i Pilz e-shop regelmæssigt foretage større indkøb lige så let og hurtigt som indkøb af enkeltkomponenter. Sidstnævnte giver fordele, især i forbindelse med service og Retrofit: De nødvendige produkter kan nu bestilles og leveres hurtigt over hele verden, fordi det sker direkte.

Siden april 2009 har Pilz e-shop været tilgængelig for kunder via den internationale hjemmeside http://eshop.pilz.com/ under området "Produkter". Tyskland og England kan allerede tilbyde deres kunder dette; de andre Pilz datterselskaber vil gradvist introducere e-shoppen på internettet i det pågældende lands sprog.