Decentralisering med overblik PSS4000 – ét system til alle automatiseringsopgaver

Det nye automatiseringssystem PSS4000

Ostfildern, 17/03/2009

Ostfildern, 17. marts 2009 – Med automatiseringssystemet PSS4000 tilbyder Pilz en løsning til alle opgaver inden for maskinstyring og sikkerhedsteknik samt til områderne Motion Control, diagnose og visning. Formålet er at forenkle decentraliseringen af styringsfunktioner og reducere omfanget af det tekniske arbejde. Her spiller den epokegørende softwareplatform PAS4000 (Pilz Automation Suite) en central rolle. Den giver brugerne mulighed for at beholde det centrale overblik over decentrale, spredte styringsstrukturer. Automatiseringssystemet PSS4000 kan anvendes på tværs af mange forskellige brancher til applikationer i alle størrelser.

Med det nye automatiseringssystem PSS4000 opfylder Pilz kundernes krav til en komplet løsning inden for sikkerheds- og standardstyringsteknik. PSS4000 er konstrueret som et automatiseringssystem til alle brancher: Både til maskin- og anlægsbyggeri og til produktionsvirksomheder. Et system, der er let at betjene, og som helt fra starten tager hensyn til menneskers og maskiners sikkerhedsbehov.

PSS4000 gør det muligt at udnytte den decentrale styringsstrukturs fordele uden samtidig at skulle tage den normalt medfølgende større og større grad af kompleksitet med i købet. De interface-problemer, der normalt opstår ved en sammenkobling af flere systemer, kan slet ikke opstå.

Når der anvendes identiske styringsprogrammer og -delfunktioner, kan det ved hjælp af decentralisering lade sig gøre at opnå en højere grad af genanvendelighed og øge graden af standardisering. Det muliggør modulopbygning af maskinelementerne, således at ens dele uden større besvær kan anvendes flere steder. Fordelene viser sig ved, at anlægget er til rådighed i længere tid med lokale fejlreaktioner, og der opnås en større produktivitet, fordi det komplette system får kortere reaktionstider.

Du kan vælge forskellige programmeringssprog

Værktøjerne i softwareplatformen PAS4000 til alle opgaver inden for programmering og parametrering er tilpasset hinanden med ens data- og brugerflader. Det letter ikke kun starten på eller skiftet til PAS4000, men overflødiggør flere indtastninger af de samme data og minimerer de fejlkilder, som automatisk medfølger ved manuel håndtering af data. PAS4000 håndterer de programmeringssprog, der defineres i henhold til IEC61131-3. Derudover har Pilz videreudviklet det gennemprøvede og letbetjente konfigurationsværktøj fra styringssystemet PNOZmulti og tilbyder med PASmulti en editor, der er meget let at bruge.

Komponenter letter programmeringen

I PAS4000 er den komponentorienterede programmering et centralt aspekt. I en mappe, der kan udvides vilkårligt, har du gennemprøvede softwaremoduler til rådighed til almindelige funktioner. Det nye er, at denne mappe kan udvides med dine egne komponenter. Nytteværdien viser sig ved en høj grad af genanvendelighed af funktioner, der allerede er defineret én gang, og en lille indsats i forbindelse med programmering og programudvikling.

Arbejdet med komponenter gør det også muligt at koble programmeringen fra hardwarekonstruktionen, således at projekter kan afvikles parallelt. For når maskinfunktionerne først er blevet standardiseret ved oprettelse af komponenter i mapper, er det ganske enkelt at etablere den samlede struktur på basis af de første informationer om den maskine, der skal opbygges. Den detaljerede funktion kan fastlægges senere.

Symbolsk adressering giver fleksibilitet

Med PAS4000 kan standardstyringsfunktioner, og for første gang også sikkerhedsfunktioner, oprettes og administreres udelukkende symbolsk. Først derefter, i et senere trin, overføres denne tilknytning (mapping) til hardwaren. Alle SafetyNET p-enheder kan her få direkte adgang til denne systemomfattende mapping-tabel. Fordel: Størst mulig fleksibilitet ved implementering af en applikation. Det gør sig positivt bemærket både ved idrifttagningen og ved senere ændringer, fordi ledningsføringen ikke skal ændres. Heller ikke udskiftning af hardware er noget problem. Den symbolske benævnelse og adressering af periferisignaler, programmer og enheder kan implementeres overalt. Med de selvforklarende benævnelser lettes orienteringen væsentligt i maskinen eller anlægget ved programmering og senere serviceopgaver.

Den skalerbare hardware tilpasser sig optimalt

Automatiseringssystemet PSS4000 er baseret på det gennemprøvede decentrale I/O-system PSSuniversal. På det første udbygningstrin for PSS4000 blev der udviklet hovedmoduler i forskellige ydelseskategorier, der kan anvendes både til alle sikkerhedsfunktioner og til standardstyringsfunktioner. Tilslutning til realtime-Ethernettet SafetyNET p er altid et fast element. SafetyNET p anvendes til forbindelse af alle styringskomponenter i netværk og overfører sikre og ikke-sikre data samt data for diagnose, visning og Motion Control.

Automatiseringssystemet PSS4000 kan betragtes som et nyskabende alternativ til systemløsninger. Ved udviklingen af PSS4000 blev der på forhånd taget særligt hensyn til sikkerhedsteknikkens betydning: Brugervenlighed, en høj grad af fleksibilitet og konstant hjælp til brugeren stod i forgrunden under hele den tekniske udvikling.

Med PSS4000 kan automatiseringsopgaver inden for områderne sikkerhed og standard implementeres helt enkelt – lige fra den lille maskine over mellemstore maskiner til store anlæg.