Omskifteren PITmode fra Pilz – driftstypevælger med dobbelt funktion

Driftstypevælgeren PITmode

Ostfildern, 10/03/2010

Med driftstypevælgeren PITmode udvider Pilz sit program inden for betjenings- og visningssystemer. PITmode har to funktioner i én kompakt enhed: Valg af driftstype og regulering af adgangsautorisationen til maskinen. Driftstypevælgeren er udviklet til brug i maskiner og anlæg med forskellige styringsprocesser og driftstyper.

Som driftstypevælger gør PITmode det muligt at skifte mellem definerede driftstyper.

Ved hjælp af en RFID-baseret kode er det muligt at give hver enkelt operatør individuelle (adgangs-)rettigheder. Rettighederne tildeles via identifikationsadministration i maskinstyringen. Den valgte driftstype registreres og analyseres desuden sikkert af analyseenheden. Det bidrager til at undgå uheld. Ved hjælp af RFID-teknologien er mekanisk slid udelukket.

Driftstypen vælges ved at indsætte en transpondernøgle og trykke på den knap, der er defineret for driftstypen. Hver enkelt nøgle er kodet individuelt, hvilket forhindrer manipulationer. Da flere mekaniske nøglers funktioner kan samles i en enkelt transpondernøgle, reduceres det administrative arbejde.

Med kombinationen af driftstypevælgeren PITmode og styringsløsninger fra Pilz, som f.eks. det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti, får du en økonomisk løsning til valg af driftstype og regulering af adgangsrettigheder.