Danmark | dansk

9. okt. 2018

”Pas til maskiner”

Retningslinjer og love i forbindelse med sikkerheden for mennesker og anlæg er forskellige fra land til land. Få mere at vide om, hvilke lokale retningslinjer du skal være opmærksom på ved eksport af maskiner!

En sikker arbejdsplads bør være målet overalt i verden. Alligevel gælder der fra land til land forskellige retningslinjer og love i forbindelse med sikkerheden for mennesker og anlæg. En maskine, der er i overensstemmelse med ét lands direktiver og standarder, lever muligvis ikke op til med et andet lands forskrifter. Ønsker du som producent at eksportere en maskine til en anden region? Så skal du overholde de pågældende direktiver og krav i destinationslandet.


Forskellige lande – forskellige retningslinjer

Maskindirektivet sørger for standardisering af europæiske sikkerhedskrav til maskiner. Når overensstemmelsesvurderingen er gennemført, anbringes CE-mærkningen på maskinen. Dermed bekræfter du som producent, at en maskine lever op til alle nødvendige sikkerhedskrav i maskindirektivet 2006/42/EF.

I USA anvendes for det meste begreberne UL eller OSHA. UL udsender sikkerhedsstandarder. Disse indeholder bl.a. krav til elektriske apparater og komponenter. Som en institution under USA’s arbejdsministerium kræver Occupational Safety & Health Administration (OSHA) til gengæld, at alle elektriske apparater på arbejdspladserne lever op til de pågældende UL-standarder.

I Sydamerika er det mest relevante direktiv for maskinsikkerhed det brasilianske direktiv NR-12. Direktivet indeholder tekniske referencer, principper og beskyttende foranstaltninger, som sikrer arbejdstagernes sundhed og beskyttelse mod fysiske skader. NR-12 fastlægger endvidere minimumskrav til forhindring af ulykker i en maskines komplette livscyklus.

I Asien, f.eks. i Kina, kræves der en certificering af tekniske produkter i henhold til kravene i certificeringssystemet China Compulsory Certification (CCC). De fleste andre lande har separate retningslinjer.


Hvad skal du gøre, hvis du ønsker at eksportere en maskine?

Hvis de pågældende overensstemmelseserklæringer eller andre dokumenter mangler, er der risiko for, at en maskine ikke får indførselstilladelse i tolden. Det er både besværligt og en langvarig proces først at tænke på de nødvendige tilladelser på dette tidspunkt. Pilz hjælper derfor maskinproducenter i forbindelse med internationale overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Ved at udarbejde sådanne ”pas til maskiner” gør vi det lettere for dig at få adgang til internationale markeder.


Yderligere oplysninger:

Serviceydelser i forbindelse med internationale overensstemmelsesvurderinger

Maskiner og anlæg
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk