Danmark | dansk

11. sep. 2018

Revidering af ISO-sikkerhedsstandarden for industrirobotter

Senest i maj 2021 skal sikkerhedskravene til samarbejdende robotsystemer iht. ISO 10218-1 og ISO 10218-2 være revideret. Pilz arbejder aktivt med i revideringen af sikkerhedsstandarderne for robotter.

Sikkerhedskravene til samarbejdende robotsystemer iht. ISO 10218-1 og ISO 10218-2 er endnu ikke beskrevet i særlig høj grad grad. I den tekniske specifikation ISO TS 15066 er sikkerhedskravene blevet videreudviklet. Indholdet er delvist integreret i revideringen af de to standarder eller uddybes deri. Senest i maj 2021 skal der foreligge en ny udgave af ISO 10218-1 og ISO 10218-2 .

Pilz er medlem af den internationale tekniske komité ISO/TC 299 ”Robotics” arbejdsgruppe WG 3 ”Industrial safety”. Pilz samarbejder med flere andre medlemmer om at revidere standarderne for robotsikkerhed. I starten af juni 2018 mødtes den tekniske komité i Kyoto i Japan til et arbejdsmøde.

I forbindelse med revideringen af standarderne skal der diskuteres mange emner og krav. Her får du et kort overblik:

  • Udarbejdelse af en liste med alle relevante sikkerhedsfunktioner (f.eks. sikkert stop, sikker reduceret hastighed osv.) og fastlæggelse af mindstekravene iht. ISO 13849 / IEC 62061 til de foreliggende sikkerhedsfunktioner (f.eks. skal sikkert stop være konstrueret med to kanaler)
  • Udarbejdelse af mere præcise sikkerhedskrav i forbindelse med bremser
  • Mere præcis kravspecifikation til applikationer i forbindelse med samarbejdstyper iht. ISO TS 15066 (Eksempler: Manuel styring, sikkerhedsorienteret stop, overvågning af hastighed og afstand samt effekt- og kraftbegrænsning)
  • Overtagelse og revidering af de biomekaniske grænseværdier for effekt- og kraftbegrænsning og for kvasistatiske og transiente kontakter iht. ISO TS 15066
  • Cybersecurity
  • Udarbejdelse af sikkerhedskrav til mobile robotter
  • Overtagelse og præcis beskrivelse af sikkerhedskravene til gribere/gribersystemer (på grundlag af den tekniske rapport ISO/TR 20218-1)


Om ISO 10218

ISO 10218 gælder som central sikkerhedsstandard for industrirobotter. Den består af to dele: I ISO 10218-1 beskrives sikkerhedskravene til robotproducenterne. ISO 10218-2 indeholder sikkerhedskravene til robotintegratorerne.


Yderligere oplysninger:

Robotteknologi hos Pilz
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk