Danmark | dansk

22. aug. 2018

Løsninger til Skinne 4.0

Digitaliseringen inden for jernbaneindustrien skrider fremad. Ved hjælp af digitalisering og automatiserede processer kan punktlighed og pålidelighed øges inden for togtrafikken. Vi hjælper dig på vej mod Skinne 4.0 med vores knowhow!

Signalanlæg er kernen i ethvert jernbanenet. Uden disse anlæg ville en kontrolleret togtrafik ikke være mulig. Ved hjælp af moderne styrings- og sikringsteknik styrer de sporskifter, signaler, jernbaneoverskæringer og påvirker togenes drift. Vi har planlagt og implementeret en fjernstyret løsning til en kunde. To signalanlæg bliver nu fjernstyret fra et centralt signalanlæg, på samme måde som hvis der sad en person og styrede dem. Dette har kunnet lade sig gøre med vores sikre automatiseringssystem PSS 4000-R, som blev integreret i den eksisterende styringsinfrastruktur. Idrifttagningen fandt sted ”on the fly” i den løbende drift. Togtrafikken var på intet tidspunkt påvirket.

Men ikke kun på skinnerne er potentialet for digitale styringsløsninger enormt, det gælder også ved forberedelsen af tog! Nye teknologier muliggør f.eks. en automatisk bremsetest. Dermed mindskes fejlkilderne, forberedelsen af togene er hurtigere og togene således mere pålidelige. Punktlighed og pålidelighed inden for togtrafikken stiger markant.

Nøglen til succes: Digitalisering og europæiske normer

Digitalisering og normer for hele Europa er nøglen til mere kvalitet i togdriften, uden at omkostningerne stiger i det uendelige. EULYNX, et konsortium bestående af tolv europæiske operatører inden for jernbaneinfrastruktur, har denne opgave som sit erklærede mål. Dertil hører også indførelsen af den standardiserede, sikre kommunikationsprotokol RaSTA. For at fremme udbredelsen af denne norm viser vi sammen med vores partnere inden for jernbaneindustrien, hvordan styringssystemer fra forskellige producenter kan kommunikere med hinanden ved hjælp af denne protokol. Med denne viden understøtter vi EULYNX-konsortiets arbejde og sammensmeltningen af den europæiske jernbaneinfrastruktur.

Mød Pilz på InnoTrans 2018!

Vil du gerne vide, hvordan vi desuden kan hjælpe dig på vej mod Skinne 4.0 med vores knowhow? Så besøg os fra den 18. til den 21. september 2018InnoTrans i Berlin. Få din egen personlige aftale med vores eksperter med det samme.


Aftal et tidspunkt for en samtale på InnoTrans nu!

Jernbane
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk