Danmark | dansk

20. aug. 2018

Brexit – konsekvenser for standarder og certifikater

Brexit kommer! Storbritanniens (UK) udtrædelse af den Europæiske Union kan få betydelige konsekvenser for producenter af maskiner og anlæg.

Akkrediteringen af de britiske udpegede og notificerede organer (Notified Bodies) og gyldigheden af de britiske EF-/EU-typeafprøvningsattester, når EU-medlemsskabet udløber, er endnu ikke endeligt afklaret.

Indtil videre er det planlagt, at overgangsfasen skal slutte den 30. marts 2019. Det er dog sandsynligt, at denne frist forlænges til 31. december 2020, indtil der foreligger en traktatmæssig aftale mellem den Europæiske Union og Storbritannien (Det Forenede Kongerige).

Indtil dette tidspunkt forbliver Storbritannien i EU's indre marked og er dermed forpligtet til at overtage og implementere alle europæiske regler nationalt – inklusive europæiske forskrifter, direktiver og relevante harmoniserede standarder.


Hvad sker der, hvis der ikke indgås en handelsaftale mellem EU og UK?

I tilfælde af en hård Brexit gennemføres følgende processer for udpegede organer i UK og for de EF-/EU-typeafprøvningsattester, som disse organer har udstedt:

I henhold til den Europæiske Unions produktforskrifter skal der være nedsat notificerede organer i en medlemsstat, som udpeges af en notificerende myndighed i medlemsstaten.

Udpegede organer i UK mister deres status som EU Notified Bodies og fjernes fra NANDO-databasen!

EF-/EU-typeafprøvningsattester, som er udstedt af et udpeget organ i UK før BREXIT-datoen, er heller ikke gyldige længere!

Det er nødvendigt at ansøge om en ny EF-/EU-typeafprøvningsattest hos et udpeget EU-organ. Alternativt kan indehaveren af attesten forsøge at få overført alle afprøvningsdokumenter ved hjælp af en kontraktlig aftale mellem producenten, det udpegede organ i UK og et udpeget organ i EU. Man må dog gå ud fra, at det er usandsynligt at få gennemført en overførsel uden nærmere plausibilitetskontrol og eventuelle efterprøvninger.

Producenter af maskiner og anlæg, som monterer komponenter, moduler eller endda komplette maskiner med britiske EF-/EU-typeafprøvningsattester, bør følge udviklingen i Brexit-udtrædelsesprocesserne ekstra opmærksomt.


Påvirker Brexit Pilz-produkter?

Pilz-sikkerhedskomponenter rammes ikke af Brexit, fordi Pilz ikke har EF-/EU-typeafprøvningsattester fra britiske udpegede organer.


Har du behov for flere detaljer?

På den Europæiske Unions hjemmeside får du flere oplysninger.

Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of industrial products

Brexit
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk