Danmark | dansk

24. aug. 2016

Safety og Security – to sider af samme sag?

Få mere at vide nu om de nye sikkerhedskrav til Industrie-4.0-anlæg.

Med videreudviklingen af automatiseringslandskabet frem mod Industrie 4.0 møder virksomhederne nye udfordringer inden for sikkerhed. Automatiseringsverdenen smelter sammen med IT-verdenen. Safety & Security er derfor vigtige forudsætninger for, at Industrie-4.0-anlæg kan fungere. Til forskel fra traditionelle produktionsanlæg har Industrie-4.0-anlæg interfaces til deres omgivelser.


Hvilken forskel er der på Safety og Security?

Safety kræver, at restrisici, der udgår fra en maskine eller et anlæg, ikke overstiger acceptable værdier. Det omfatter både risici for anlæggets omgivelser (f.eks. miljøskader) samt risici inde i anlægget (f.eks. for de personer, der opholder sig i
anlægget).

Security vedrører beskyttelse af en maskine eller et anlæg mod uvedkommende adgang udefra samt beskyttelse af følsomme data mod forfalskning, mistede data og uvedkommende adgang til de indbyrdes forhold. Dette omfatter eksplicitte angreb og utilsigtede Security-hændelser.


Krav til Safety og Security

Industrie-4.0-anlæg kan i fremtiden rekonfigurere og optimere sig autonomt. Dette kræver dog en ny vurdering af sikkerheden (Safety & Security) under drift af anlægget. Endvidere skal det sikres, at der ikke opstår høje Safety-risici på grund af tilbageværende Security-huller.

Komplette sikkerhedskoncepter kræver ikke kun samspil mellem Safety & Security. Det kræver snarere systemarkitekturer, der er udviklet med henblik på dette, og som følger åbne standarder og inddrager betragtninger på tværs af forskellige producenter. Med særlig opmærksomhed
omkring Safety-aspektet skal det kontrolleres, hvorvidt Security-emner påvirker den funktionelle sikkerhed.


Yderligere oplysninger:

Whitepaper Industrie 4.0

Industrie 4.0 hos Pilz

Det Industrie-4.0-kompatible automatiseringssystem PSS 4000

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk