Danmark | dansk

4. aug. 2016

Modulopbyggede anlæg som svar på Industrie 4.0

Det Industrie-4.0-kompatible automatiseringssystem PSS 4000

Der efterspørges løsninger til fremtidens automatisering, som kan fordele styringens intelligens, og som er enkle at håndtere.

Fremstilling af modulopbyggede anlæg er i flere år blevet anset som nøglen til større fleksibilitet inden for produktion. Et komplet anlæg består af flere autarke maskinmoduler. Hvis produktionsmetoden ændrer sig, eller produktiviteten skal øges, kan et eller flere moduler udskiftes, eller lignende moduler kan tilføjes. På denne måde er det muligt at reagere fleksibelt på individuelle kundeønsker!

Dermed er modularisering og decentralisering to af de vigtigste succesfaktorer på vejen til fremtidens automatisering. Til dette skal der bruges løsninger, som kan distribuere styringsintelligensen og sikre, at den nødvendige integration af flere styringer i netværk er enkel at håndtere for brugeren. En sådan løsning tilbyder Pilz med automatiseringssystemet PSS 4000.


Distribuerede intelligente systemer – automatiseringssystemet PSS 4000

Mens en enkelt central styring med den klassiske automatisering overvåger maskinen eller anlægget og bearbejder alle signaler, muliggør automatiseringssystemet PSS 4000 en konsekvent fordeling af styringsfunktionerne. Målet med automatiseringssystemet PSS 4000 er at forenkle decentraliseringen af styringsfunktioner og alligevel sørge for en overskuelig håndtering.

Styringsfunktioner kan "vandre ind" i de enkelte mekatroniske moduler. På denne måde kan maskiner og anlæg adskilles i overskuelige, selvstændigt arbejdende moduler. Styringsprogram og visualisering kan efter samme princip opdeles i minimale enheder. Ved hjælp af den ensartede opbygning kan maskinelementer og -moduler samt data således genanvendes på en enkel måde.

Du programmerer dit distribuerede automatiseringsprojekt til sikkerhed og automatisering med softwaren PAS4000. På denne måde kan håndteringen ske enkelt og ensartet i det samlede projekt! Det reducerer mulige fejlkilder og afkorter engineering-tiderne.
 

Industrie 4.0 hos Pilz
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk