Danmark | dansk

19. feb. 2016

Kommunikation med og etablering af forbindelse til automatiseringssystemet PSS 4000

I det aktuelle selvstudium får du at vide, hvilke feltbus- og Ethernet-interfaces der er til rådighed i PAS4000, og hvordan du konfigurerer dem.

Selvstudierne fra Pilz-eksperterne giver dig førstehåndsinformation om de forskellige editorer, projektering, programmering samt idrifttagning og drift af automatiseringssystemet PSS 4000. Du får et overblik over alle relevante funktioner samt værdifuld knowhow. De aktuelle videoer omhandler feltbus- og Ethernet-interface-kapacitet og -konfiguration.


Konfiguration og etablering af forbindelse til PAS4000

I automatiseringssystemet PSS 4000 er der Ethernet- og feltbus-kommunikationsinterfaces til rådighed til sikker og ikke-sikker kommunikation. PSSuniversal-I/O-modulerne kan kommunikere med eksterne, overordnede styringer via Modbus TCP, Raw-TCP, Raw-UDP samt Ethernet IP. Ethernet-kommunikationsinterfacene kan konfigureres i softwareplatformen PAS4000 via IP-forbindelseseditoren. Derudover har du feltbussystemerne ProfiNET og PROFIBUS samt det sikre feltbussystem PROFIBUS PROFIsafe til rådighed.


Selvstudier til dit automatiseringsprojekt

Automatiseringssystemet PSS 4000 samt den tilhørende softwareplatform PAS4000 muliggør sikker automatisering og indeholder mange funktioner til dine projekter. 17 selvstudier, der fokuserer på PAS4000, gør det lettere for dig at håndtere software og hardware og muliggør hurtigere idrifttagning. Spar tid under udviklingen ved at lære automatiseringssystemet PSS 4000 endnu bedre at kende.


Yderligere oplysninger:

Video-selvstudium om kommunikationsinterfaces

PSS 4000-selvstudier på YouTube

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk