Danmark | dansk

4. jul. 2016

Lovgivning og standarder i Storbritannien

Verdensomspændende sikkerhed for maskiner og anlæg: Særlige bestemmelser i Storbritannien.

I Storbritannien findes der en særlig retningslinje for brug af arbejdsudstyr: Provision and Use of Work Equipment Regulations (PUWER)

Denne forskrift regulerer alt arbejdsudstyr, som medarbejdere anvender i forbindelse med deres arbejde – lige fra hamre over mekaniske presser til motorkøretøjer. "Anvendelsen" af arbejdsudstyr omfatter også vedligeholdelse, rengøring, transport og idrifttagning af arbejdsudstyr.

PUWER kræver ikke kun, at det egnede arbejdsudstyr stilles til rådighed og vedligeholdes korrekt. Heri er det også fastlagt, at risici, der skyldes anvendelsen af arbejdsudstyret, skal forhindres på forhånd.
 

Hvad er PUWER?

"Provision and Use of Work Equipment Regulations" (PUWER) blev udarbejdet i forbindelse med "Health and Safety at Work etc Act 1974" (HSW Act) og trådte i kraft den 5. december 1998. Hovedformålet med PUWER er at sikre, at det arbejdsudstyr, der stilles til rådighed, er sikkert i hele den periode, hvor det anvendes, uanset dets tilstand, alder eller oprindelse.
 

Hvem er ansvarlig?

Alle arbejdsgivere har pligt til at vurdere risiciene for menneskers sundhed og sikkerhed på deres arbejdsplads. Forskrifterne kræver ikke kun af arbejdsgivere, at de stiller egnet og sikkert arbejdsudstyr og maskinel til rådighed, men også at tage hensyn til arbejdsforholdene og risiciene for medarbejderes sundhed og sikkerhed. Dette omfatter også, at der tilbydes passende uddannelse.
 

Hvad gælder PUWER for?

PUWER gælder for alt arbejdsudstyr og alle maskiner, som stilles til rådighed og anvendes, inklusive mobilt udstyr og løftegrej. Kort sagt alt – lige fra værktøj over en enkelt maskine til en samlefabrik.
 

Verdensomspændende sikkerhed for maskiner og anlæg
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk