Danmark | dansk

18. jul. 2016

Lovgivning og standarder i Japan

Verdensomspændende sikkerhed for maskiner og anlæg.

Den japanske arbejdssikkerheds- og sundhedslov fastlægger, at farlige maskiner og maskiner, som anvendes i farlige miljøer, skal være udstyret med passende beskyttelsesforanstaltninger, der er fastlagt af det nationale ministerium. Dette omfatter f.eks. maskiner til bearbejdning af gummi, presser, anordninger til beskyttelse mod overbelastning til kraner, savemaskiner til træbearbejdning og elektriske komponenter i eksplosionsfarlige atmosfærer. Til nogle maskiner kræves der en tilladelse fra det nationale ministerium, før maskinerne må fremstilles eller anvendes. Kedler, kraner, trykbærende udstyr og elevatorer er omfattet af denne kategori.


Krav til driftssikkerheden

Driftssikkerhedsforordningen kræver som "Best Effort", at maskinproducenten stiller informationer om risici ved anvendelse af maskinen til rådighed, og at alle arbejdsgivere/maskinbrugere foretager en risikovurdering.


Driftssikkerhedsforanstaltninger og risikovurdering

Japanese Industrial Safety & Health Association (JISHA) understøtter især indførelse af risikovurderinger og systemer til styring af arbejdssikkerhed i Japan. I henhold til japansk lovgivning skal alle arbejdsgivere/maskinbrugere sørge for, at der findes driftssikkerhedsforanstaltninger. Medarbejderne har pligt til at understøtte deres arbejdsgiver i passende foranstaltninger.

Risikovurderingens metodik er angivet i japanske standarder (Japanese Industrial Standards, JIS), som er harmoniseret med internationale standarder. Selvom risikovurderingen er obligatorisk ved anvendelse af bestemte kemiske stoffer, kræves den for øjeblikket ikke i andre brancher.


Yderligere oplysninger:

Fagbog om standarder for funktionel sikkerhed

Serviceydelser fra Pilz
 

Verdensomspændende sikkerhed for maskiner og anlæg i Japan
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk