Danmark | dansk

22. dec. 2015

Validering – så ved du, at din maskine er sikker!

Et vigtigt skridt til sikring af omfattende maskinsikkerhed – den systematiske valideringsproces.

Brugere af maskiner skal kunne være absolut sikre på, at sikkerhedssystemer opfylder de nødvendige sikkerhedskrav samt de nationale og internationale standarder. Sikkerhedsteknik er i dag en almindelig del af mange maskinsystemer. Derfor bliver f.eks. standardiseringen væsentligt mere kompleks ved maskiner.

En validering er derfor en afgørende faktor for arbejdssikkerhed samt overensstemmelse med direktiver og standarder. Eftersom valideringen udføres på de sidste udviklingstrin og først efter risikovurderingen, overses eller undervurderes den ofte.


Hvad forstår man ved validering?

Maskinsikkerhedssystemer skal valideres i henhold til IEC 61508, IEC 62061, EN ISO 13849-1 og 13849-2. Af EN ISO 13849-2 fremgår det, at man ved validering forstår en evalueret kontrol inklusive analyse og afprøvning af sikkerhedsfunktioner og kategorier for styringers sikkerhedsrelaterede dele.


Validering inden for maskinens levetidscyklus

Validering af maskiners styringssystemer er en væsentlig del af maskinsikkerhedens levetidscyklus. Med valideringen får brugere og maskinproducenter dokumentation for, at det planlagte sikkerhedssystem opfylder alle krav, som er fundet ved risikovurderingen og fastlagt ved specifikationen og udviklingen. Den giver også brugeren sikkerhed for, at maskinen i fuldt omfang opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.


Gennemførelse af valideringen

Gennemførelsen af valideringen er i dag både en kompliceret og kompleks opgave, fordi automatiseringen af maskiner hele tiden udvikler sig. Certificeringer som f.eks. CE-certificeringen i overensstemmelse med maskindirektivet og overholdelsen af NR 12 (Brasilien) eller enkelte ANSI-standarder kræver dokumentation af valideringsresultaterne. Ved bestemte applikationer udføres valideringen af en uafhængig tredjepart.

Har du brug for hjælp til valideringen? Vores kompetente, specialiserede medarbejdere er din garanti for en objektiv og systematisk valideringsproces. Kontakt os!


Yderligere oplysninger:

Service validering

Sikring af omfattende maskinsikkerhed
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk