Danmark | dansk

24. maj 2016

Hvordan er sammenhængen mellem love, direktiver og standarder i Europa?

Få vigtige oplysninger om kravene i forbindelse med maskinproduktion i den Europæiske Union (EU).

I den Europæiske Union (EU) harmoniseres love, regler og bestemmelser i stigende grad inden for området maskinproduktion. Dermed har hvert enkelt land ikke længere sine egne krav. I stedet ser man i Europa oftere fælles regler.


Sammenhænge, som er værd at kende

Først formulerer EU generelle beskyttelsesmål i form af direktiver. Disse beskyttelsesmål kræver en nærmere specificering, og den konkrete regulering sker ved hjælp af standarder.

Normalt udarbejder EU direktiver for særlige emner. EU-direktiverne bliver først retsgyldige sammen med aftalerne i de enkelte lande i EU, som omsætter disse direktiver til national lovgivning. I praksis har dokumenterne, der med deres titel nærmest harmløst kaldes for direktiver, i EU dermed status som love.


Hvornår har standarder en retlig relevans?

Standarder alene har ingen direkte retlig relevans. Den får de først med offentliggørelse i EU-Tidende eller gennem nationale love og bestemmelser, som angiver disse standarder. Med en sådan offentliggørelse kan en standard opnå den såkaldte formodningsvirkning. Den betyder, at en producent kan gå ud fra, at kravene i det tilhørende direktiv er opfyldt, hvis han opfylder kravene i standarden. I formalretlig sammenhæng taler man her om omvendt bevisbyrde. Hvis producenten anvender en harmoniseret standard, skal det bevises, at han har opført sig forkert, hvis der opstår tvivl.

Standarder, der ikke er offentliggjort i EU-Tidende, betragtes ikke som harmoniserede. For disse standarder gælder formodningsvirkningen således ikke.

Hvis der ikke findes nogen standarder – dette er netop tilfældet i innovative brancher – skal en producent individuelt dokumentere, at han har udvist den nødvendige omhu og således overholder beskyttelsesmålene i de relevante direktiver.

 

Yderligere oplysninger

Safety Tools om standarder

Serviceydelser i forbindelse med maskinsikkerhed

Krav i forbindelse med maskinproduktion i den Europæiske Union
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk