Danmark | dansk

21. maj 2015

Reduceret udviklingsarbejde – kortere projekttider

Med automatiseringssystemet PSS 4000 reducerer du udviklingsarbejdet.

Med mange automatiseringssystemer er det nødvendigt at vælge hardware før projektering/programmering. Efterfølgende ændringer er meget besværlige.


Med automatiseringssystemet PSS 4000 er det anderledes: Her kan man vente med at vælge hardware og fordele programmet på hardwaren til et meget sent tidspunkt, fordi dette i meget vidt omfang er uafhængigt af projekteringstrinnet.


Det giver dig mange fordele:

  • Kortere projekttider vha. parallel afvikling af delopgaver: Valget af hardware og opdeling af programmet på hardwaren er mulig på et meget sent tidspunkt
     
  • Efterfølgende udvidelser af en maskine: Brugerprogrammet kan uden større arbejde fordeles til flere styringer
     
  • Delvis idrifttagning og drift af enkelte dele af maskinen: På denne måde er du fleksibel og uafhængig ved oprettelsen af din applikation og under drift


Yderligere oplysninger:

Automatiseringssystemet PSS 4000

Med automatiseringssystemet PSS 4000 reducerer du udviklingsarbejdet.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk