Danmark | dansk

28. jul. 2015

Trin for trin til den sikre maskine (4)

Del 4 i serien: Driftsvejledning og CE-certificering

Hvad skal man være opmærksom på for at få en sikker maskine? Vi har samlet de trin, som er relevante for dig. I fjerde og sidste del af vores serie kan du læse alt, hvad der er værd at vide om driftsvejledningen og den afsluttende CE-certificering.
 

Trin 7: Driftsvejledningen

Driftsvejledningen er en integreret del af leveringen af maskiner, anlæg og produkter. Enhver fejl i en driftsvejledning kan have juridiske konsekvenser, hvis der er tale om en instruktionsfejl, der medfører en ulykke.
Det centrale element i alle driftsvejledninger er sikkerhedsanvisningerne. I henhold til lovgivningen skal sikkerhedsanvisninger beskrive alle restrisici, som stadig findes efter anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger mod risici. Maskinproducenten skal også tage hensyn til de risici, som kan opstå ved "forkert brug, der med rimelighed kan forudses". En omhyggelig risikovurdering er derfor et godt grundlag for udarbejdelsen af driftsvejledningen.
 

Trin 8: CE-certificeringen

Når producenten eller den, der markedsfører produktet, endeligt anbringer CE-mærket på sit produkt, bekræfter han, at produktet har de lovede egenskaber og ved tilsigtet brug opfylder alle lovfastsatte krav i maskindirektivet 2006/42/EF samt pålæg. Alle maskiner, der importeres fra lande uden for EU, uanset produktionsår, skal også CE-mærkes. Anbringelsen af CE-mærket sker derfor alene på producentens/den markedsførendes ansvar og kræver ikke godkendelse fra myndighederne.
Hvis allerede CE-certificerede enkeltstående maskiner samles til indbyrdes forbundne maskiner (anlæg), skal processen med vurdering af overensstemmelse inklusive CE-mærkning udføres for det samlede anlæg.


Yderligere oplysninger:

Del 1 i serien: Risikovurdering og sikkerhedskoncept
Del 2 i serien: Sikkerhedsdesign og valg af sikkerhedskomponenter
Del 3 i serien: Systemintegration og efterfølgende betragtninger
CE-mærkning
 

Trin for trin til den sikre maskine: Driftsvejledning og CE-certificering
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk