Danmark | dansk

30. apr. 2015

Trin for trin til den sikre maskine (2)

Del 2 i serien: Sikkerhedsdesign og valg af sikkerhedskomponenter

I vores serie "Trin for trin til den sikre maskine" præsenterer vi de enkelte foranstaltninger på vejen til CE-mærkning. Efter emnerne risikovurdering og sikkerhedskoncept i første del kommer nu alt, hvad der er værd at vide om sikkerhedsdesign og valg af sikkerhedskomponenter.
 

Trin 3: Sikkerhedsdesign og valg af komponenter

Målet med sikkerhedsdesign er at opnå en reduktion eller fjernelse af de farlige steder ved hjælp af en detaljeret udarbejdelse af de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Dette gælder både for nye konstruktioner, opgradering eller ombygning af maskiner. Konkret drejer det sig om udformningen af mekanik, elektroteknik, elektronik, software- og styringssystemer samt valg af komponenter.


Trin 4: Rigtigt valg af sikkerhedskomponenter

For at kunne vælge de rigtige komponenter skal man fastlægge og verificere det Performance Level (PLr) eller Safety Integrity Level (SIL), der kan opnås i henhold til EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061. De passende beregningsværktøjer hjælper i denne omfattende proces. På grundlag af komponenternes sikkerhedsrelevante parametre validerer f.eks. Safety Calculator PAScal fra Pilz de faktisk opnåede værdier inklusive de krævede standardværdier PLr og SIL. Ved hjælp af de softwarebaserede værktøjer guides du trinvist gennem de enkelte trin med validering af sikkerhedsfunktioner.

Fortsættelse følger … Få alt at vide om emnerne systemintegration og efterfølgende betragtninger i del 3.

 

Yderligere oplysninger:

Del 1 i serien: Risikovurdering og sikkerhedskoncept

Sikkerhedsdesign

Validering

Trin for trin til den sikre maskine: Sikkerhedsdesign og valg af sikkerhedskomponenter
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk