Danmark | dansk

24. feb. 2015

Seriens start: Fra risikovurdering til CE-mærkning

I vores serie "Trin for trin til den sikre maskine" præsenterer vi de enkelte foranstaltninger på vejen til CE-mærkning.

I vores serie "Trin for trin til den sikre maskine" præsenterer vi de enkelte foranstaltninger på vejen til CE-mærkning. Få oplysninger i den aktuelle artikel om risikovurdering og sikkerhedskoncept.
 

Baggrundsoplysninger om de juridiske forhold

Producenter af maskiner er forpligtet til at udføre processen med vurdering af overholdelse af overensstemmelseskrav på deres maskiner. Med CE-mærkningen bekræfter producenten, at maskinerne eller anlæggene opfylder alle påkrævede sikkerheds- og sundhedskrav i maskindirektivet 2006/42/EF. Maskindirektivet er målestokken for maskiners og anlægs sikkerhed inden for EU. Maskindirektivet fastlægger et ensartet sikkerhedsniveau og sikrer dermed varernes fri bevægelighed.
 

Trin 1: Risikovurdering som nøglen til maskinsikkerhed

Maskinproducenter har i EU's indre marked pligt til kun at tilbyde deres kunder sikre produkter. En producent af en maskine skal derfor foretage en risikovurdering i overensstemmelse med maskindirektivet. Blandt indholdet i risikovurderingen er:

  • Fastlæggelse af gældende harmoniserede standarder og forskrifter
  • Fastlæggelse af maskinens grænser
  • Fastlæggelse af samtlige farer inden for hver af maskinens livsfaser
  • Risikovurdering og -bedømmelse
  • Anbefalet fremgangsmåde til reduktion af risikoen

Risikoniveauet fastlægges afhængigt af sandsynligheden for, at en ulykke forekommer og personskadens eventuelle alvorlighed.
 

Trin 2: Udarbejdelse af sikkerhedskonceptet

Sikkerhedskonceptet beskriver de tekniske foranstaltninger og garanterer maskinsikkerheden i overensstemmelse med nationalt og internationalt harmoniserede standarder. Et godt sikkerhedskoncept skaber et afbalanceret forhold mellem beskyttelsesanordninger og produktivitet.

Sikkerhedskonceptet tager bl.a. hensyn til anvendelsen af faste og bevægelige beskyttelsesanordninger, systemer til standsning af maskiner og anlæg, muligheder for sikker afbrydelse af elektrisk energi samt væsker og gasser under tryk og registrering af personale i farlige områder.

Fortsættelse følger … Her kan du snart læse del 2 i serien om emnerne sikkerhedsdesign og valg af sikkerhedskomponenter.
 

Yderligere oplysninger:

Risikovurdering

Sikkerhedskoncept

 

Trin for trin til den sikre maskine: Risikovurdering og sikkerhedskoncept
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk