Harmoniserede standarder

09/12/2010

Harmoniserede standarder

Hvad er harmoniserede standarder og skal de overholdes?

 

Hvad er harmoniserede standarder?

En standard er harmoniseret, når den er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. De harmoniserede standarder relaterer sig direkte til direktiverne og er dermed med til at sikre produkternes frie bevægelighed. Hvis producenterne følger de harmoniserede standarder er de sikre på, at de opfylder de tilsvarende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiverne. Er der ikke benyttet harmoniserede standarder, er det producenten der har bevisbyrden for at sikkerheds- og sundhedskravene er opfyldt.

Skal standarderne overholdes?

Nej, det er kun strengt nødvendigt at anvende EU-direktiver. Det er frivilligt, om man vil anvende standarderne. Det er ikke forbudt at afvige fra dem. I visse tilfælde skal man dog efterleve en standard:

  • Når love eller direktiver påbyder, at bestemte standarder skal følges
  • Når virksomheden reklamerer med, at et produkt eller en ydelse lever op til kravene i en given standard
  • Når det står i kontrakten eller  mærkningsordningen, at et produkt eller en ydelse skal leve op til en eller flere standarder

 I det omfang at der findes standarder, anbefaler Pilz at man anvender standarderne.

Læs mere om Pilz' ydelser inden for rådgivning, udvikling og konsulentbistand