PSS 4000 i brug på Meyer Werft

13/02/2014

Automatiseringssystemet PSS 4000 muliggør sikker adgangskontrol på det verdensberømte Meyer Werft.

Meyer Werft i Papenburg hører til blandt de mest moderne værfter i verden. I produktionen anvender virksomheden innovative lasersvejseteknologier for at forbinde de enkelte stålsegmenter med hinanden. For i fremtiden at gøre processerne endnu mere produktive og effektive er der etableret et forskningslaboratorium for højeffektiv lasersvejseteknik, hvor automatiseringssystemet PSS 4000 er implementeret som komplet løsning. Systemet overvåger de sikre og ikke-sikre signaler og sørger i tilfælde af fare for, at anlægget slukkes straks.


PSS 4000 overvåger alle sikkerhedsrelevante funktioner

På laser-testlaboratoriet overtager automatiseringssystemet PSS 4000 overvågning og styring af signalerne fra alle sikkerhedsafbrydere, lasere, robotter og vinduer. Systemet understøttes her af det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate, som tager sig af sikringen af adgangene. Sikkerhedsløsningen afrundes af driftstypevælgeren PITmode. På denne måde kan autoriserede personer betjene og styre anlægget i forskellige driftstilstande. PITmode har her to funktioner: Valg af driftstype og regulering af adgangsautorisation.


Komplette løsninger fra én leverandør

Implementeringen af projektet krævede en komplet, individuel løsning. Her overtog Pilz, som komplet leverandør, desuden alle serviceydelser, lige fra udarbejdelsesfasen til ibrugtagning og godkendelse af anlægget. Det samlede program af ydelser blev afrundet med understøttelse under hardwarekonstruktion, softwareprojektering og verificering af det opnåede Performance Level i henhold til DIN EN ISO 13849-1.


Yderligere oplysninger:

Automatiseringssystemet PSS 4000

Applikation Meyer Werft

Yderligere applikationer for PSS 4000