Knowhow

19/09/2011

Skal producenter af maskiner udlevere risikovurderingen til kunden?

Skal producenter af maskiner udlevere risikovurderingen til kunden?

 
Spørgsmål:

Skal producenter af maskiner udlevere risikovurdering en til kunden?

Svar:

Det skal man som udgangspunkt ikke! Hvis køberen af en maskine anmoder om at få udleveret risikovurderingen, anbefales det derfor at afklare dette skriftligt i selve købsaftalen eller via en tillægskontrakt.
Risikovurderingen er dog en foreskrevet del af det tekniske dossier og skal opbevares af producenten eller dennes repræsentant. Maskindirektivet (2006/42/EF), (Bekendtgørelse 612 i Danmark) foreskriver at det tekniske dossier (risikovurderingen) skal være til rådighed for de kompetente myndigheder (Arbejdstilsynet) i medlemsstaterne i mindst 10 år efter maskinens fremstillingsdato eller ved seriefremstilling den sidst producerede enheds fremstillingsdato.

Hos Pilz står vi altid klar til at rådgive og vejlede dig omkring maskinsikkerhed!