Knowhow

19/08/2011

Skal en driftsvalgomskifter være en del af det sikkerhedsrelaterede styresystem?

Skal en driftsvalgomskifter være en del af det sikkerhedsrelaterede styresystem?

 

Spørgsmål:

Skal en driftsvalgomskifter være en del af det sikkerhedsrelaterede styresystem?

Svar:

Baseret på Maskindirektivet 2006/42/EF såvel som de relevante  standarder, skal en driftsvalgomskifter altid være tilstede, når der er mulighed for flere driftsmåder og/eller  styringsforløb på en maskine/et anlæg, der kræver et andet sikkerhedsniveau.

Der gælder følgende minimumskrav for en driftsvalgomskifter:

  • Hver position må kun tillade en driftsindstilling og skal kunne fastlåses i denne
  • At betjening af driftsvalgomskifteren alene ikke må forårsage drift af maskinen/anlægget
  • Den valgte driftsmåde skal have højere prioritet end alle andre styringsfunktioner på maskinen/anlægget, undtagen nødstop

Hvorvidt driftsvalgomskifteren skal være en del af det sikkerhedsrelaterede styresystem er ikke fastlagt entydigt igennem Maskindirektivet såvel som de relevante standarder. Undtagelse er nogle produkt-relaterede standarder (C-standarder).  Som udgangspunkt må man betragte driftsvalgomskifteren som værende en del af det sikkerhedsrelaterede  styresystem, kravet til sikkerhedsniveauet iht. EN ISO 13849-1 afhænger af hvilken sikkerhedsfunktion driftsvalgomskifteren skal udføre.

I øvrigt henvises til EN 60204-1 og EN ISO 12100