Knowhow

10/05/2011

Hvad foreskriver Maskindirektivet mht. faste afskærmninger på maskiner?

Hvad foreskriver Maskindirektivet mht. faste afskærmninger på maskiner?

Spørgsmål:

I forbindelse med faste afskærmninger foreskriver Maskindirektivet 2006/42/EF, at fastgørelsessystemet skal forblive på afskærmningerne eller maskinen, når afskærmningerne afmonteres. Betyder dette også, at f.eks. et drevs kabinetdæksel skal være udstyret med sådanne fastgørelsesmidler?

Svar:

På de steder, hvor der ikke kan opstå farer, kan der anvendes almindelige fastgørelsesmidler, dette skal dog fremgå af risikovurderingen.

I de tilfælde, hvor der er krav om, at fastgørelsesmidlet skal forblive på afskærmningen eller maskinen, når afskærmningen afmonteres, kan dette ikke omgås ved at bemærke dette i brugsanvisningen eller ved at mærke afskærmningen. 

I Maskindirektivets Bilag I står der (ordret), at de forpligtelser, der følger af de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, ikke blot gælder, hvis den pågældende maskine frembyder en fare, når den benyttes på de betingelser, fabrikanten eller dennes repræsentant har foreskrevet, men også under forudseelige unormale forhold.