Ændringer i forbindelse med den nye standard EN ISO 12100

19/10/2011

Ændringer i forbindelse med den nye standard EN ISO 12100

EN ISO 12100:2010 er en sammenlægning af EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 og EN ISO 14121-1 og er den grundlæggende standard for maskinsikkerhed.

 

Standarden EN ISO 12100:2010 ”Maskinsikkerhed” – generelle principper – risikovurdering og risikonedsættelse blev den 08.04.2011 offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Således gælder fra og med denne dato en formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden.   

EN ISO 12100:2010 – den grundlæggende standard for maskinsikkerhed

Standarden EN ISO 12100:2010 er en sammenlægning af standarderne EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 og EN ISO 14121-1 og er den grundlæggende standard for maskinsikkerhed. En formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af disse standarder (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 og EN ISO 14121-1) ophører dog først fra og med den 30.11.2013. 

Ingen tekniske ændringer

I en af EU-Kommissionens offentliggørelser bliver det påpeget, at en sammenlægning af de tre standarder ikke vil medføre tekniske ændringer. Eksisterende dokumentation
(f.eks. risikovurderinger, type C-standarder) skal således ikke opdateres, hvad angår den nye standard. 

Minimering af redundans og lettere anvendelse

Gennem en sammenlægning af standarderne har man minimeret redundans, dvs. det at samme oplysning nævnes flere gange, og som følge heraf skal det være lettere at anvende standarden. I samme offentliggørelse som nævnt ovenfor viser en liste, hvor afsnittene i de ”gamle” standarder befinder sig i den nye standard EN ISO 12100:2010.