Danmark | dansk

4. jun. 2014

Nearshoring og next-shoring

Sådan påvirker tendensen til at flytte produktionsstederne til det geografiske nærområde globale strategier inden for maskinsikkerhed.

Lavomkostningslande spiller stadig en vigtig rolle for produktionsvirksomheder. Det vil dog ændre sig afgørende i fremtiden. I flere årtier har producenter produceret i Østeuropa og Asien, især i Kina, for at udnytte de prisbillige materialer og komponenter i disse områder. Men siden lønningerne i Kina og også i andre lavtlønslande er begyndt at stige, er omkostningsfordelene i disse områder reduceret mærkbart. Det får mange producenter til at flytte produktionsstederne til det geografiske nærområde og igen benytte sig af lokale underleverandører. På denne måde ønsker man at reducere risiciene og optimere produktionskæden.

Samtidig viser den stigende efterspørgsel fra nye markeder, hvor vigtigt det er at være i nærheden af afsætningsmarkedet og dermed tæt på kilderne til innovation. Internationale producenter af konsumvarer opretter f.eks. deres egne regionale innovationscentre for produkter og produktionsprocesser og optimerer på denne måde deres produktionskæde på markedet. Visse branchekommentatorer kalder den nævnte tendens for "next-shoring" eller "nearshoring".


Tendensen "next-shoring"

Ingeniører inden for områderne maskinsikkerhed og automatisering samt sikkerhedsansvarlige skal bl.a. være opmærksom på følgende faktorer i forbindelse med "next-shoring":

  • Hensyntagen til modulopbygget automatisering samt maskinparkens arkitektur og udformning

  • Etablering af processer for at garantere nye maskiners og anlægs sikkerhed

  • Effektiv og sikker integration af robotter

  • Koncipering af en struktureret proces for at modernisere ældre udstyr og optimere sikkerhedsanordninger


Erfarne udbydere af sikkerheds-serviceydelser er efterspurgte

Alle disse faktorer viser, hvor stort behovet er for erfarne udbydere af sikkerheds-serviceydelser. Porteføljen af serviceydelser hos Pilz omfatter kurser, rådgivning og teknisk implementering gennem hele maskinens livscyklus – inklusive CE-certificering. Vi tilbyder alle ydelser over hele verden. Vores serviceydelser inden for maskinsikkerhed er til din rådighed overalt, hvor dine produktionssteder befinder sig.


Yderligere oplysninger

Serviceydelser fra Pilz

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk