Vælg venligst din placering på verdenskortet, for at komme direkte til den relevante Pilz landeside. Er det ikke muligt at vælge dit land, klik her: Globalt websted

Luk
Danmark | dansk

Otte nye direktiver i forbindelse med maskinsikkerhed

Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU og EMC-direktivet 2014/30/EU: Ændringer i Den Europæiske Unions Tidende udgivet af EU-kommissionen med otte nyaffattede direktiver.

EU-kommissionen har i Den Europæiske Unions Tidende L 96 af 29. marts 2014 offentliggjort otte nyaffattede direktiver. De nye direktiver er bindende fra den 20. april 2016. For maskinproducenter og -brugere er især det nye lavspændingsdirektiv 2014/35/EU og EMC-direktivet 2014/30/EU særligt relevante.


Grundlæggende revision af lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet

Lavspændings- og EMC-direktivet er blevet grundlæggende revideret og ændret mange steder. Her er et overblik over de vigtigste ændringer i de to direktiver:

 • Det er nu klart reguleret, at den påkrævede dokumentation skal opbevares og være til rådighed i 10 år.
   
 • Dokumentationen skal skrives på et sprog, som forstås af de lokale myndigheder og slutbrugerne af en maskine eller et anlæg.
   
 • På maskinen skal producentens postadresse så vidt muligt angives.
   
 • Markedets tilsynsførende og de ansvarshavende, nationale myndigheder skal også informeres af importøren og forhandleren, hvis der forekommer eller formodes sikkerheds- eller overensstemmelsesproblemer.


Overblik over de ændrede direktiver

I den aktuelle udgave af Den Europæiske Unions Tidende er følgende direktiver desuden blevet tilpasset:

 • Direktiv 2014/33/EU: Elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer
 • ATEX-direktivet 2014/34/EU
 • Direktiv 2014/68/EU: Simple trykbeholdere
 • Direktiv 2014/31/EU: Ikke-automatiske vægte
 • Direktiv 2014/32/EU: Måleinstrumenter
 • Direktiv 2014/28/EU: Eksplosivstoffer til civil brug


Yderligere oplysninger:

Den Europæiske Unions Tidende L 96 af 29. marts 2014 til download

Sikkerhedskompendium med informationer om håndtering af standarder