Maskinsikkerhedsekspert

26/02/2009

Maskinsikkerhedsekspert

Styrk dit know-how inden for maskinsikkerhed og reducer dermed omkostningerne.

Maskiner og anlæg bliver mere og mere komplekse, men de skal samtidig være enkle at betjene. Maskinsikkerhed får i den forbindelse stadig større betydning.

Sikkerhedstekniske standarder og direktiver er på grund af deres kompleksitet og kontinuerlige ændringer vanskelige at styre. Dertil kommer, at de anvendte teknologier udvikler sig hastigt.

Ledelsen er ansvarlig for omsætningen af gældende sikkerhedskrav i virksomheden og yder derudover en betydelig indsats for at forøge virksomhedsværdien.

Sikker succes

Sikkerhed er et basalt behov hos mennesket. Medarbejdere, der føler sig sikre, er i stand til at yde mere. Det vil sige, at sikkerhed bliver et vigtigt succesparameter:

  • Øget produktivitet og kvalitet gennem rationelle og sikre arbejdsgange
  • Større tilgængelighed af maskiner og anlæg gennem innovativ sikkerhedsteknik
  • Reducerede fejltider gennem arbejdssikkerhed og arbejds- og sundhedsbeskyttelse.

Det er bevist, at virksomheder med en konsekvent sikkerhedsfilosofi har langt større markedssucces.

Opnå mere med Pilz’ hjælp

Med den "rigtige" mængde sikkerhedsteknik lever du som arbejdsgiver op til dit ansvar for dine medarbejders ve og vel og bidrager samtidig til at reducere omkostningerne betydeligt.

Sikkerhedstekniske standarder og direktiver er på grund af deres kompleksitet og kontinuerlige ændringer vanskelige at styre. Dertil kommer, at de anvendte teknologier udvikler sig hastigt.

Pilz, der er førende inden for sikkerhedsorienteret automatisering, er repræsenteret i mange lande og er kendt for sine serviceydelser på højt niveau og for sine innovative produkter.

Gør brug af vores know-how for at opnå succes! 

Bliv maskinsikkerhedsekspert i fællesskab med os!

Pilz har sammensat et seminarforløb, der giver dig omfattende kompetence inden for sikring af maskiner og anlæg. Du opnår stor viden, lige fra risikovurdering over udarbejdelse af sikkerhedskoncepter til korrekt idriftsættelse af maskiner og anlæg.

Sikkerhed fra første færd

Få den nødvendige viden til at nedsætte/reducere risici og til at sikre økonomisk succes. Vigtige tips fra erfarne specialister hjælper dig med at omsætte teori til praksis.

Som ekspert inden for maskinsikkerhed har du den nødvendige ballast for at kunne håndtere en maskines livscyklus fra design, over ombygning til at maskinerne tages ud af drift.

Ekspert i maskinsikkerhed på kun tre dage

Deltag i vort tre-dages kursus, hvor du kommer 360 grader rundt om emnet maskinsikkerhed.

Læs mere om indholdet af kurset eller tilmeld dig her: ”Maskinsikkerhedsekspert kursus”.


Download vores specialbrochure [ PDF, 639 kb ] her: ”Maskinsikkerhedsekspert brochure”.