Førerløst, sikkert og effektivt

20/03/2014

Styring og overvågning af førerløse transportsystemer med automatiseringssystemet PSS 4000.

Førerløse transportsystemer er en effektiv og gennemprøvet løsning, der gør det muligt at opfylde de konstant stigende krav i produktions- og distributionsprocesserne til korte gennemløbstider, små lagerbeholdninger og høj fleksibilitet. Til udstyret i førerløse transportsystemer (Automated Guided Vehicles = AGV) bruger den belgiske virksomhed MoTuM, der producerer AGV'er, automatiseringssystemet PSS 4000.


PSS 4000 implementerer sikkerheds- og standardopgaver

I hver AGV er der integreret en styring af typen PSSuniversal PLC. Den overtager styring og overvågning af de relevante sikkerhedsfunktioner, men også standardopgaver som f.eks. styring af læsnings- og aflæsningsprocesser. I forbindelse med sikkerhedsopgaverne kontrollerer styringerne de enkelte transportenheders hastighed og retning.


Komplet løsning fra Pilz øger kapaciteten

I den komplette løsning anvendes også lysgitrene PSENopt – på denne måde registreres hver eneste af pallernes bevægelser på AGV'en på en sikker måde. Ved at anvende løsningen fra Pilz kunne ekspeditionen af paller i logistikcentret optimeres. På denne måde øgedes både indgangs- og udgangskapaciteten.
Automatisering: komplet og enkelt!


Yderligere oplysninger:

Automatiseringssystemet PSS 4000

Applikationen MoTuM

Yderligere applikationer for PSS 4000