EN 999 er udgået og erstattet med EN ISO 13855

07/03/2011

EN 999 er udgået og erstattet med EN ISO 13855!

Hvilken betydning har dette for maskinbyggere og slutbrugere?

EN ISO 13855:2010 Maskinsikkerhed, placering af beskyttelsesanordninger under hensyntagen til legemsdeles bevægelseshastigheder blev publiceret d. 31.05.2010 og erstattede EN 999:1998+A1:2008, der udgik samme dag.

Konstruktører, der anvender lysgitre, vil være godt bekendt med den gamle standard.

Det er dog vigtigt at bemærke, at den reviderede standard, ud over sikkerhedsanordninger som lysgitre, tohåndsbetjeninger og trædemåtter, som var omhandlet af den tidligere standard, også betragter sikkerhedsafstande for fysisk tvangskoblede afskærmninger.

Sikkerhedsafstande ved bevægelige tvangskoblede afskærmninger kalkuleres efter den velkendte formel: S = (K x T) + C, hvor: 

  • S er sikkerhedsafstanden
  • K er et parameter i mm/sek. udledt fra data om hastigheder af kroppen eller dele heraf (konstant i EN ISO 13855)
  • T er den samlede systemstoptid i sek. fra aktivering af sensor til afbrydelse af aktuator
  • C er indtrængningsafstanden inden sikkerhedsanordningen påvirkes (konstant i EN ISO 13855)

     

Hvor sikkerhedsafstanden ikke kan overholdes, kan en tvangskobling med lås være påkrævet.

Standarder ændres jævnligt, dels for at følge med den tekniske udvikling, dels for at tilpasse nye direktiver.

For europæiske maskinbyggere, der eksporterer til det globale marked, er anvendelsen af EN ISO 13855 en fordel, fordi den som ISO standard vil være velkendt på mange internationale markeder.

Læs mere om Pilz' ydelser inden for rådgivning, udvikling og konsulentbistand