Industrie 4.0 – svar på fremtidens spørgsmål

Industrie 4.0 – svar på fremtidens spørgsmål

Pilz leverer allerede nu løsninger til Industrie 4.0 og dermed til fremtidens automatisering, der opfylder de væsentlige krav til distribuerede systemer. Vi deltager aktivt i udformningen af Industrie 4.0 – og har gjort det helt fra begyndelsen.

Hvad er Industrie 4.0?

Industrie 4.0 er en vision om, hvordan den industrielle produktion videreudvikler sig. Industrie 4.0 står for systemstrukturer med en høj grad af deltagelse i netværk med mange involverede personer, IT-systemer, automatiseringskomponenter og maskiner. Med denne sammensmeltning af IT og automatisering kan maskiner og anlæg fleksibelt tilpasses til kravene, der hurtigt ændrer sig.

Hvor er Pilz aktive i forbindelse med Industrie 4.0?

Pilz er aktivt beskæftiget med videreudvikling af automatiseringsarkitekturer, der passer til Industrie 4.0.

Pilz understøtter fremtidsprojektet Industrie 4.0 i følgende organer:

 • Medlem af den tyske forskningsunion
  Økonomi og videnskab
 • Medarbejde i platformen Industrie 4.0
 • Medarbejde i ledelseskredsen Industrie 4.0 i ZVEI
 • Medarbejde i det delstatsdækkende netværk Mechatronik BW
 • Medlem i styrelseskredsen for alliancen Industrie 4.0
  Baden-Württemberg
 • Deltagelse i den producentuafhængige demonstrations-
  og forskningsplatform SmartFactory KL
 • Safety Network International e.V.

Som medlem af demonstrations- og forskningsplatformen SmartFactory KL deltager Pilz aktivt i udarbejdelsen af ens standarder for Industrie 4.0. Målet med platformen er at afprøve innovative fabrikssystemer, hvor visionen Industrie 4.0 bliver virkelighed.

Pilz samarbejder med de øvrige partnere i SmartFactory KL på en produktionslinje, der viser den praktiske anvendelse af de centrale aspekter i Industrie 4.0. Her anvendes et lagermodul fra Pilz som intelligent, automatiseret lager for emneholderne. Der anvendes styringer, forskellige sensorer, drevteknik, netinfrastrukturkomponenter samt systemer til betjening og visualisering fra Pilz.

Se i videoen, hvordan en produktion i overensstemmelse med aspekterne i Industrie 4.0 adskiller sig fra en "konventionel" produktion.

Pilz satser på samspillet mellem Safety & Security til komplette sikkerhedskoncepter. Brugerorganisationen Safety Network International e.V., den åbne brugerorganisation for automatisering og maskinsikkerhed, beskæftiger sig intensivt med disse emner.

Industrie 4.0 – fremtidens industri er forbundet i netværk

Når alt kommunikerer decentralt med hinanden, øges behovet for sikker kommunikation samtidig. På området Safety & Security er der tydelige paralleller inden for standardisering og fremgangsmåden i forbindelse med den tekniske udviklingsproces. Vi ønsker at fremme dette vigtige arbejde med vores erfaring inden for områderne maskinsikkerhed og automatisering.

Vores moderne styringsfunktioner er objektorienterede og udformet til at kunne distribueres – sensorer og aktuatorer bliver intelligente. Vi taler i denne sammenhæng om den mekatroniske tilgangsvinkel. Denne tilgangsvinkel har den filosofi, at alle discipliner, som deltager i en maskines udviklingsproces, konsekvent skal samles: Mekanik, automatiseringsteknik og informatik. Anlæg kan på denne måde adskilles i overskuelige, selvstændigt arbejdende enheder. Den mekatroniske tilgangsvinkel kræver, at også styringsfunktioner kan indgå i de enkelte mekatroniske moduler.

Med Industrie 4.0 opstår der systemstrukturer med en høj grad af deltagelse i netværk med mange involverede personer, IT-systemer, automatiseringskomponenter og maskiner. Resultatet er nye udfordringer ved modularisering, forbindelse af anlæg i netværk og fordeling af styringsfunktioner i stadig mindre delfunktioner.

 

Armin Glaser, Product Management Vice President hos Pilz, besvarer i dette video-interview vigtige spørgsmål om Industrie 4.0.

Industrie 4.0 i produktionen hos Pilz

Ud over at deltage i forskningsunionen og forskningsplatformen SmartFactory KL er Industrie 4.0 hos Pilz ikke kun et fremtidsprojekt, men er nået til produktionsprocessen.


Med den tiltagende integration af maskiner og infrastruktur i netværk med brug af IT-teknologier i produktionen indfrier Pilz sine ambitioner om også at være teknologisk førende inden for sin egen produktion. I overensstemmelse med Industrie 4.0 er der skabt den nødvendige infrastruktur til intelligent produktion, og elementer fra Industrie 4.0 er blevet implementeret tidligt. Der anvendes allerede en intelligent emnetransport, som er udviklet internt i virksomheden. Den accelererer og letter f.eks. bestykning og lodning af printplader. Emneholderen finder via en indbygget RFID-chip automatisk vej fra bølgelodning til montageenhed.


Yderligere optimeringer hen imod Industrie 4.0

Pilz vil fortsætte implementeringen af den intelligente produktion skridt for skridt: Maskindata indsamles og bearbejdes målrettet til produktionsstyringen. Ved at analysere dataene fås der vigtige informationer om tilstandsændringer og slid på maskinerne. På denne måde kan der foretages forebyggende vedligeholdelse. "Predictive Maintenance" forhindrer fejl og stilstandsperioder. Der implementeres også lagring af de mest aktuelle arbejdsdokumenter i en Pilz Cloud. Alle data og dokumenter foreligger derefter i realtid i en aktuel udgave og kan downloades overalt i produktionen via mobile enheder.


IT i den netværksintegrerede produktion

Pilz kender de udfordringer, som IT-sikkerheden stilles overfor ved en produktion, der er komplet integreret i netværk. Derfor investerer Pilz i en omfattende sikkerhedsinfrastruktur til overvågning af al datatrafik. Hertil hører også et selvstændigt computercenter, der opfylder de nyeste standarder. En permanent analyse af protokoldata og alle andre data gør det muligt at registrere uregelmæssigheder tidligt. Derudover er der installeret forskellige firewall-systemer for de enkelte produktionsområder, hvilket bevirker, at det nødvendige sikkerhedsniveau kan fastlægges individuelt for hver enkelt zone. Udfald og sikkerhedsrisici forhindres, og knowhow beskyttes.


"Pilz Denkfabrik 4.0"

Også samarbejdet mellem afdelingerne informationsteknologi og produktionsteknik, der er så vigtigt for Industrie 4.0, har topprioritet hos Pilz. I en særligt indrettet "Pilz Denkfabrik 4.0" mødes medarbejdere fra produktion og IT og får de nødvendige ressourcer til at planlægge og implementere fælles projekter i forbindelse med Industrie 4.0.
 

Få mere at vide om vores produkter og løsninger til Industrie 4.0 her:

Det Industrie-4.0-kompatible automatiseringssystem PSS 4000

På grund af Industrie 4.0 opstår der særlige krav til modularisering, forbindelse af anlæg i netværk og fordelingen af styringsfunktioner i stadig mindre delfunktioner. Med automatiseringssystemet PSS 4000 og realtids-Ethernettet SafetyNET p anvender Pilz konsekvent den modulære og distribuerede tilgangsvinkel.

Yderligere oplysninger om PSS 4000