Bezpečná kontrola rychlosti (SSM-safe speed monitor)

Funkce „Bezpečná kontrola rychlosti“ (SSM) podle EN 61800-5-2 nabízí bezpečný výstupní signál pro informaci, zda otáčky motoru nepoklesly pod stanovenou mezní hodnotu.

Bezpečnostní funkce "Bezpečná kontrola rychlosti" v praxi<1238/><1239/> <1240/>Tato kontrola definované minimální rychlosti umožní v praxi například zpřístupnit nebezpečnou zónu pouze tehdy, jestliže rychlost poklesne pod určitou hodnotu. Bezpečná kontrola rychlosti se uplatní i u odstředivek, které je možné bezpečně plnit pouze při určité rychlosti otáčení.

Jestliže zkombinujete „Bezpečnou kontrolu rychlosti“ s funkcí „Bezpečně omezená rychlost“ (SLS - Safety Limited Speed), je výsledkem bezpečnostní funkce <1243/>"Bezpečný rozsah rychlosti" (SSR - Safe Speed Range)<1244/>. Tato funkce monitoruje stanovený koridor rychlosti, ohraničený maximální rychlostí, která nesmí být překročena a minimální rychlostí, pod kterou nesmí poklesnout.

Bezpečnostní funkci plní rovněž hlídač otáček PNOZ s30!

SSM - Safe Speed Monitor = bezpečná kontrola rychlosti
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?