Zadržovací brzda

Funkcí zadržovací brzdy, resp. motorové brzdy je udržení zátěže. (na rozdíl od regulační nebo zastavovací brzdy, které pohybující se hmotu zpomalí a výkonové brzdy, která vytváří moment působící proti hnacímu agregátu).

Zadržovací brzda, resp. motorová brzda má zabránit rozběhu hřídele z klidového stavu. Běžné motorové brzdy instalované u os se servopohony jsou aktivovány silou pružin a uvolňovány magnetickými cívkami: V klidovém stavu je pohyblivá plocha brzdy tlačena pružinou nebo trvalým magnetem proti pevné ploše brzdy a při rozběhu se uvolňuje většinou samočinně. Brzda - většinou v provedení jako "čistá" zadržovací brzda - zavírá teprve při zastaveném motoru. Motor břemena zabrzdí aktivně, zadržovací brzda dovoluje nouzové brzdění.

Zadržovací brzdy se používají jako bezpečnostní u zdvihacích zařízení, výtahů a v hornictví. Při stavbě strojů všeobecně se používají jako (nouzové) zastavovací a zadržovací brzdy.


Další informace:

Bezpečnostní brzda

Bezpečné ovládání brzd

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?