Bezpečné blokovací zařízení

Blokovací zařízení s přidržením, resp. bezpečnostním přidržením, např. mechanický bezpečnostní spínač PSENme 1, bezpečnostní zarážka PSEN b5 a bezpečný systém ochranných dveří PSENsgate se osazují právě na pohyblivá oddělovací ochranná zařízení. Díky bezpečnostnímu přidržení se po otevření ochranných dveří zabrání stroji v provedení nebezpečné funkce. Kromě toho zůstanou ochranné dveře díky bezpečnostnímu spínači zavřené tak dlouho, dokud trvá pohyb, který by mohl pracovníka obsluhy ohrozit.

Bezpečné blokovací zařízení s přidržením kategorie 3 provádí dvě bezpečnostní funkce:

  • Dokud je rychlost motoru větší než nula, neodblokuje pohyblivé ochranné zařízení. 
  • Je-li pohyblivé oddělovací ochranné zařízení odblokováno nebo otevřeno, zabrání nečekanému rozběhu motoru. (viz blokovací zařízení)

Obě tyto bezpečnostní funkce mají vlastní bezpečnostní charakteristiku a musí být proto hodnoceny samostatně.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?