Serial Line Internet Protocol

SLIP

SLIP nabízí snadnou možnost přenosu datových paketů TCP/IP přes sériová spojení bod-bod. Díky tomu mohou být terminály, které nemají připojení LAN, také integrovány do sítě prostřednictvím sériového rozhraní.
SLIP pracuje podle velmi jednoduchého algoritmu. SLIP nemá postup pro zálohování dat. Před vlastní IP datový paket je umístěn počáteční znak (192D) a za něj koncový znak (192D). Aby se zachovala binární transparentnost, jsou počáteční a koncové znaky vyskytující se v datovém paketu, nejprve nahrazeny jinými sekvencemi.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?