Kdy se provozovatel / zaměstnavatel stává výrobcem?

Podle směrnice o strojních zařízeních je výrobcem stroje ten, kdo stroje nebo části strojů různého původu montuje dohromady a uvádí do oběhu.

Výrobcem může být strojírenský podnik nebo provozovatel.

Kdy se provozovatel / zaměstnavatel stává výrobcem?

Provozovatel se stává výrobcem tehdy, jestliže získá stroj a poprvé ho uvede v EU do oběhu.

Pokud provozovatel sestaví nové zařízení z různých strojů tak, že různé části strojů vytvoří nový stroj, stává se rovněž výrobcem. V tomto případě se jedná o tzv. "podstatnou změnu", jejímž důsledkem je kompletní provedení řízení k hodnocení shody.

 

Právní podklady pro "podstatnou změnu"

Směrnice o strojních zařízeních platné v celé Evropě je v Německu zavedena formou nařízení o strojních zařízení - 9. ProdSV / zákon o bezpečnosti produktů. Hovoříme o tématu "podstatná změna strojů".

9. dubna 2015 zveřejnilo Spolkové ministerstvo pro práci a sociální věci výkladový materiál k tomuto tématu. Rozhodnutí, zda podle tohoto výkladu představuje modifikace stroje "podstatnou změnu" lze odvodit následujícím způsobem.

I když tato interpretace pochází ze zákona o bezpečnosti produktů explicitně vytvořeného pro Německo, jsou požadavky, které z ní vyplývají pro "podstatnou změnu strojů" použitelné i v ostatních evropských zemích.

Rozhodovací diagram: Existuje významná změna?

Rozhodovací diagram: Existuje významná změna
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?