Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

V době vzrůstajícího propojování zařízení a zvýšeného používání elektrických přístrojů v prostředí s provozem strojů má směrnice o elektromagnetické kompatibilitě i nadále vysoký význam pro stanovení elektromagnetických emisí přístrojů. Elektrické přístroje mohou nejen rušit funkce jiných přístrojů nebo zařízení, ale představují také - pokud elektromagnetické záření není pod kontrolou - závažné bezpečnostní riziko pro člověka a stroj.

Proto směrnice o elektromagnetické kompatibilitě upravuje elektromagnetickou kompatibilitu všech strojů uváděných do provozu, resp.na trh.

Směrnici o nízkém napětí najdete na stránce Evropské komise.

Oficiální název směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS.

 

Příbuzné normy

EN ISO 13849-1
EN 61326
IEC/TR 62685
EN 61784-3

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?