Definice a bezpečnostní požadavky podle směrnice ATEX

ATEX je zkratka pro ATmosphère EXplosibles. V současné době jsou pod název ATEX soustředěny dvě následující směrnice:

ATEX 94/9/ES - produktová směrnice
ATEX 1999/92/ES - provozní směrnice

Doplňkem jsou předpisy provozní směrnice zaměřené na ochranu osob, které jsou vystaveny výbušné atmosféře. Směrnice rovněž uvádí, že zaměstnavatel musí dokument o ochraně proti výbuchu zpracovat jako součást posouzení rizik.

Požadavky provozní směrnice jsou mj. následující:

  • primární ochrana proti výbuchu: snížení, resp. zamezení tvorby výbušné atmosféry
  • sekundární ochrana proti výbuchu: vyloučení účinných zápalných zdrojů
  • terciární ochrana proti výbuchu: omezení účinku možného výbuchu na bezpečnou úroveň

 

Oficiální název směrnice ATEX

Produktová směrnice slouží na ochranu člověka před nebezpečím výbuchu. Upravuje základní bezpečnostní požadavky při uvádění na trh produktů, které se používají v místech ohrožených výbuchem. Zahrnuta jsou i neelektrická zařízení. Důkaz, že požadaky směrnice byly splněny, musí být proveden pomocí vhodných postupů pro posuzování shody.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?