Bezpečné elektrické zařízení strojů

Bezpečné elektrické zařízení strojů

Stroj poháněný el. proudem musí být navržen, vyroben a vybaven tak, aby byla vyloučena všechna nebezpečí vyvolávaná el. proudem nebo aby jim bylo možné zabránit. Nejčastěji hrozícím nebezpečím je úraz elektrickým proudem. Elektrický proud může mít nevratné účinky na nervovou a svalovou soustavu a může se projevit i tepelnými účinky. V důsledku přetížení, elektrického oblouku nebo statického výboje může kromě toho dojít i k požáru.

Stroje musí být vybaveny tak, aby nemohlo dojít k přímému kontaktu s vodiči el.proudu nebo vodivými částmi, které jsou obvykle pod napětím. Výrobce musí rovněž předcházet nebezpečí, které může vyvolat nepřímý kontakt s kostrou nebo částmi, které jsou náhodně pod napětím.

Normy pro elektrické zařízení

Norma Název
EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů -
Část 1: Všeobecné požadavky
EN 60947-1/8 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení/
Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC)
točivých elektrických strojů
BGV A3 Předpis na ochranu před úrazy - Elektrická zařízení a provozní prostředky

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk