Nouzové zastavení zastavuje nebezpečný pohyb

Nouzové zastavení zastavuje nebezpečný pohyb

Stroje a zařízení musí být podle Směrnice o strojních zařízení vybaveny zařízením pro nouzové zastavení, aby bylo v krajním případě možné odvrátit nebo alespoň snížit hrozící nebezpečí. Ovládací přístroje pro nouzové zastavení se v případě nebezpečí spouštějí ručně a vydávají signál k zastavení nebezpečného pohybu. Je-li aktivován příkaz k nouzovému zastavení, ovládací zařízení nouzového zastavení se zablokuje. Toto zablokování musí zůstat zachováno až do ručního odblokování. Není třeba, aby byl od přívodu energie odpojen kompletně celý stroj.

Nouzové vypnutí odpojí systém od energie

Na rozdíl od nouzové zastavení odpojuje tlačítko nouzového vypnutí systém od přívodu el.energie kompletně. To je nutné např. při elektrickém ohrožení.

 

Normy pro nouzové zastavení

EN ISO 13850 Bezpečnost strojů - zásady konstrukce nouzového zastavení


 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk